Dimecres,17 abril, 2024
IniciA PORTADA6.721 homes van ser detinguts per exercir violència masclista a Catalunya l’any...

6.721 homes van ser detinguts per exercir violència masclista a Catalunya l’any passat

 • La franja d’edat més freqüent de les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual son les nenes i noies entre els 11 i els 20 anys i els agressors eren homes entre els 21 i els 30 anys
 • Es reforcen els missatges que visibilitzen els agressors masclistes a través del manifest unitari i una campanya de sensibilització

SOCIETAT. L’Institut Català de les Dones (ICD), a través de l’Observatori de la igualtat de gènere, ha publicat avui el Dossier Estadístic Violència Masclista 2020, que divulga les darreres dades oficials amb l’objectiu de que la seva anàlisi permeti una aproximació més detallada a la realitat de les violències masclistes i així poder impulsar accions més efectives per a la seva erradicació.

Algunes d’aquestes dades reflecteixen que en temps de pandèmia s’ha agreujat la vulnerabilitat de les dones en situació de violències masclistes i dels seus fills i filles i això les exposa a un major risc de patir-la, degut a les inevitables mesures d’aïllament social i la convivència continuada amb l’agressor. El dossier mostra que, en termes globals, durant el temps de la COVID-19 s’està observant un increment de les violències masclistes i gran part dels feminicidis s’estan cometent per persones properes i conegudes de les dones en els espais més íntims.

La publicació d’aquest Dossier té lloc amb motiu de la commemoració el proper dia 25 de novembre del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Aquest dia, des de la Generalitat de Catalunya, juntament amb les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Delegación del Gobierno a Catalunya es renova el compromís per erradicar les violències masclistes i s’ha consensuat un Manifest de sensibilització contra aquestes violències, per tal d’avançar en el seu abordatge.

Manifest unitari

En el manifest d’enguany, redactat per l’advocada Carla Vall, destaca que “el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes” i que “el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte les violències masclistes. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia”. I ens dirigim als homes “que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu”. El document acaba adreçant-se als agressors, “als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat”.

El mateix dia 25 de novembre des de l’Institut Català de les Dones es convoca a tota la ciutadania a fer a les 12.00 h del migdia un minut de silenci en els espais que la situació de pandèmia permeti.

Campanya

Des de la Generalitat de Catalunya divulguem fins el proper dia 4 de desembre la campanya de sensibilització i prevenció de la violència masclista “Ni agressor, ni còmplice. Atura les violències masclistes” que reforça també els missatges adreçats als agressors. El focus de la solució de les violències masclistes se situa en la seva responsabilitat i no en les dones que les pateixen. També apel·la a la no complicitat de l’entorn amb els agressors i promou l’avenç en la identificació de diferents situacions de violències masclistes. La plana web de la commemoració del 25 de novembre a dones.gencat.cat recull les activitats commemoratives que organitza el Govern.

Primer curs contra la violència masclista a través de mòbil

Per altra banda, 900 professionals de l’administració han començat el primer curs que endega l’ICD en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública (EAPC) per rebre formació a través del telèfon mòbil. Sota el títol “Desmuntem mites: claus per a la detecció de les violències masclistes” el curs desmunta estereotips i ofereix eines per actuar-hi.

Nova exposició contra les violències sexuals

També aquesta setmana l’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania i les entitats 27 còpies de l’exposició didàctica “Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals. #LliuresISensePor”, dissenyada per l’entitat Creación Positiva per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat. “Lliures i Sense Por” és una exposició de 9 plafons pensada com a recurs formatiu per reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les, quines són les causes, i què es pot fer davant situacions de violència.

Resum del Dossier Estadístic Violència Masclista 2020

Feminicidis
 • El nombre total de dones assassinades per violència masclista comptabilitzades de gener fins a novembre de 2020 a Catalunya ha estat d’11 (10 dones i la filla d’una de les dones).
 • En quant a l’àmbit del feminicidi, 8 s’han produït en l’àmbit de la parella, 2 en l’àmbit familiar i la filla d’una de les dones s’ha considerat com a homicidi vinculat.
 • L’edat mitjana de les dones assassinades a causa de la violència masclista en l’àmbit de la parella els darrers 9 anys és de 42 anys. La mitjana d’edat fins a novembre de 2020 és de 41 anys.

Aquesta taula mostra de manera conjunta la victimització de les dones per violència masclista en l’àmbit de la parella (recollida en el Codi Penal com a violència de gènere) i per violència masclista en l’àmbit familiar (recollida com a violència domèstica, segons el Codi Penal). En ambdós casos els autors són homes, mentre que les víctimes son dones. Aquestes dades visualitzen l’impacte de gènere de la violència exercida per part de la parella, l’ex parella o d’altres familiars de l’entorn.

L’any 2019:

 • Es van interposar 16.099 denúncies per motiu de violència masclista. 13.162 (82%) van ser en l’àmbit de la parella i 2.937 (18%) en l’àmbit familiar.
 • Es van detenir 6.721 homes majors d’edat
 • Es van atendre 16.481 dones a causa de la violència masclista en els àmbits de parella i en l’àmbit familiar.
 • El nombre de denúncies per motiu de violència masclista en l’àmbit de la parella l’any 2019 ha estat de 13.162 mentre que, el nombre de trencaments de condemna ha estat de 1.728. Cal destacar que les denuncies han augmentat un 1,43% respecte l’any anterior. Les dades del tercer trimestre de 2020 experimenten un descens, probablement degut al confinament obligatori durant la primera onada de la COVID-19, fet que ha pogut dificultar l’accés de les dones a interposar denúncia.
Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual

Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals, en sentit ampli, són aquelles accions tipificades per la llei que ataquen la lliure disposició de la persona sobre la seva sexualitat.

 • L’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, registrant-se un increment del 13,2% respecte l’any anterior.
 • L’edat més freqüent de les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser entre els 11 i els 20 anys, i dels agressors entre 21 a 30 anys.
 • Durant el 2020 i fins el tercer trimestre es van produir 1170 delictes de la mateixa naturalesa, produint-se una disminució important del seu registre respecte l’any anterior.
 • El 2020 s’han ampliat les franges d’edat de les menors per donar visibilitat a la violència sexual que pateixen. Fins a tercer trimestre de 2020, la franja d’edat més freqüent de les víctimes ha estat les menors d’edat (35,3%) seguit de les víctimes de de 18 a 25 anys (28%). Pel que fa a l’edat dels agressors, l’edat més freqüent a tercer trimestre de 2020, ha estat la de 18 a 25 anys en el 22,2% dels casos, seguida de l’edat de 41 a 50 anys en un 19,2%.
 • Pel que fa a les mutilacions genitals femenines (MGF), l’any 2019 a Catalunya segons el Departament d’Interior, es van registrar 11 casos. Es va produir una disminució del 26,7% respecte l’any anterior.
 • Fins a tercer trimestre de 2020 s’han comptabilitzat 7 casos.
Matrimonis forçats

S’entén per matrimoni forçat aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, un dels contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors), que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen per a què aquesta pràctica es produeixi. Això és especialment greu quan els contraents són menors d’edat.

El nombre de matrimonis forçats a Catalunya, segons el Departament d’Interior, l’any 2017 se’n van registrat 9, l’any 2018, 12 i el 2019 es van registrar 15. El tercer trimestre de 2020 ja se’n han registrat 16 casos.

Servei 900 900 120

 • L’any 2019, el telèfon 900 900 120, línia d’atenció contra les violències masclistes, ha rebut 9.352 per motiu de violència masclista. El 93,9% han estat en l’àmbit de la parella, el 2,7% en l’àmbit familiar, el 0,6 % en l’àmbit laboral i el 2,9% en l’àmbit sociocomunitari.
 • Durant el 2020 i segons les darreres dades disponibles fins el mes de setembre, el 92,8% de les trucades per motiu de violència masclista s’han produït en l’àmbit de la parella o exparella, el 4% en l’àmbit familiar, el 2,7% en l’àmbit sociocomunitari i el 0,4% en l’àmbit laboral. Es pot observar un augment de les trucades de dones en situació de violència masclista en l’àmbit familiar respecte el 2019, percentatge que ha passat del 2,7% al 4%.
 • L’any 2019, el 97% de les trucades al telèfon 900 900 120, van ser per motiu de violència psicològica, el 38% per motiu de violència física, el 9,6% per motiu de violència econòmica i el 3,5% per motiu de violència sexual. Aquestes formes de violència s’han donat, en alguns casos, de forma simultània
 • 4 de cada 10 dones que van trucar al telèfon 900 900 120, l’any 2019, tenia entre 31 i 40 anys.
 • El nombre mitjà anual de trucades per violència masclista al telèfon 900 900 120 des del territori de Catalunya dels darrers 12 anys és de 10.187.
 • Durant el 2020 amb les dades disponibles fins el mes de setembre es van produir 9.002 trucades pel mateix motiu, gairebé les mateixes trucades que durant tot l’any 2019. Això representa un increment important en el nombre mitjà mensual de trucades del que portem en aquest any 2020, doncs si bé l’any 2019 era de 779 trucades per motiu de violència masclista de mitjana al mes, aquest any fins al mes de setembre s’han produït 1000 trucades de mitjana al mes.
 • Enguany amb la crisi de la COVID 19 l’increment de les trucades al línia 900 900 120 es comença a produir en el mes de març durant el període de confinament, però l’increment més destacable es dona en el mes d’abril, passant de 845 trucades al març a 1.291 el mes d’abril.
 • Les trucades per motiu de violència masclista segueixen augmentant durant el mes de maig, coincidint amb el desconfinament i la seva tendència durant els mesos següents és a la baixa, arribant a les 821 trucades en el mes de setembre, segons les darreres dades disponibles.

El servei d’atenció permanent 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona 365 dies l’any, durant les 24 hores del dia.

Informació i atenció a les dones

Les Oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones (Barcelona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona) i els Serveis d’informació i Atenció a les dones (SIAD) presents en els municipis de més de 20.000 habitants i a les capitals comarcals van realitzar 87.058 atencions, i s’ha atès a 84.890 dones, de les quals 5.840 es trobaven en situació de violència masclista (3.094 a l’àmbit territorial metropolità, seguit de 1.216 dones ateses a les comarques gironines, 649 a les comarques centrals, 426 al Penedès, 207 al Camp de Tarragona, 169 a Ponent, 43 a les Terres de l’Ebre i 36 a l’Alt Pirineu i Aran).

L’edat més freqüent entre les dones ateses és entre 30 i 45 anys en un 44,8% dels casos.

Serveis d’intervenció i acollida
 • El nombre de Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) operatius ha anat augmentant des de l’aprovació de la llei catalana 5/2008 de violència i especialment durant el 2020 ha passat de 8 a 13 serveis Això ha permès anar augmentant progressivament el nombre dones ateses i els seus fills i filles.
 • L’any 2019 els Serveis d’Acolliment i Recuperació a Catalunya (SAR), van atendre a 111 dones i a 170 filles i fills.
 • Els serveis d’acolliment substitutori de la llar en famílies víctimes de violència masclista han atès l’any 2019 un total de 84 dones i a 112 filles i fills.
Dispositus electrònics de seguiment    

El nombre de dispositius electrònics de seguiment instal·lats en agressors de violència masclista des de 2009 fins a tercer trimestre de 2020 a Catalunya és de 331, dels quals, 263 s’han desinstal·lat i 68 són actius. El Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a víctimes de la violència masclista (ATENPRO) ofereix a les víctimes de violència masclista una atenció immediata, davant les eventualitats que els puguin sobrevenir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i sigui com sigui el lloc en què es trobin. El nombre d’usuàries del servei ATENPRO ha anat augmentant des de 2010 fins a situar-se en 2.295 a tercer trimestre de 2020, superant la xifra de l’any 2019 (2.222).

Macroencuesnta de la violència contra les dones 2019. Dades Catalunya.

La Macroencuesta de Violència contra les Dones és l’operació estadística més rellevant que es realitza sobre la violència masclista. Segons dades publicades de la darrera Macroencuesta del 2019:

 • El 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida.
 • El 63% d’aquestes dones han manifestat haver estat víctima de la violència psicològica, de les quals el 34,9% violència psicològica de control i el 28,10% violència psicològica emocional.
 • La violència física i/o sexual ha estat manifestada per el 18% de les dones i la violència econòmica pel 15,4%.
- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies