Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADACom afrontar una entrevista de feina… de debò. Psicodefensa Personal per Àlex...

Com afrontar una entrevista de feina… de debò. Psicodefensa Personal per Àlex García

Com afrontar una entrevista de feina… de debò

S’han hagut d’escriure literalment centenars de milers d’articles, llibres o manuals per a afrontar amb èxit un dels moments més temuts per qualsevol adult contemporani com és l’entrevista de treball. No obstant això, sorprèn trobar-se encara amb tants consells inútils o contraproduents, com les receptes sobre com col·locar el cos o d’altres, que parteixen d’una mala comprensió no només de la situació i la naturalesa d’una entrevista de feina, sinó de la psicologia més bàsica sobre la comunicació. Avui dia encara escoltes en cursos de preparació per a buscar treball pautes sobre on posar les mans o recomanacions ortopèdiques sobre mirar fixament als ulls. Errors garrafals que a més de no servir per a res de profit, sostenen la por i la inseguretat.

Per a començar, una entrevista de feina és un esdeveniment altament subjectiu, la qual cosa és paradoxalment més avantatjós per al demandant: sobretot si compleixes alguns dels requisits bàsics – i dic alguns perquè no és en absolut necessari tenir-los tots perquè et contractin, encara que és desitjable perquè dona seguretat –, una bona presentació personal pot decantar la balança en el teu favor fins i tot en condicions objectives desfavorables. En algunes empreses capdavanteres estatunidenques ja s’han adonat que el model clàssic d’entrevista no serveix; els empleats seleccionats pels mateixos tècnics tendeixen a presentar un perfil de personalitat molt similar – el que li agrada a l’encarregat de la selecció -, la qual cosa empobreix la diversitat i afecta a la creativitat dins de la companyia. I és producte del biaix de subjectivitat dels tècnics de selecció, així que empreses com Google estan optant per entrevistes centrades en la resolució creativa de problemes. No obstant això, fins que aquest model estigui sòlidament implantat, ens queden encara molts anys de l’entrevista personal tradicional, massa dependent de la impressió que li fem a l’entrevistador.

Una tasca complicada, perquè d’entrada no sabem quin tipus de perfil estan buscant i quins criteris subjectius utilitzaran, per la qual cosa l’únic que podem fer és encarregar-nos de realitzar la millor entrevista possible per part nostra i esperar resultats. Abans de començar és important assenyalar això: no tenim ni idea de quina impressió es portaran sobre nosaltres, així que això no és una guia infal·lible, sinó un recordatori que ens fem càrrec del que sí que cau del nostre costat

Estaràs nerviós, assumeix-lo. Eliminar l’ansietat anticipatòria en una entrevista per a un lloc que ens interessa molt o ens fa falta amb urgència és senzillament missió impossible. És normal, adaptatiu i fins i tot desitjable – donat que la por ens posa a alerta – sentir aquesta ansietat. Ara bé, recorda que dura els primers instants; si segueixo alterat al quart d’hora, és que alguna cosa estic fent per a mantenir aquest estat de nerviosisme. Accepta la teva ansietat, reconeix-la i deixa-la a part quan vagis per feina, necessitaràs la teva atenció en altres fronts.

No juguis en camp contrari. No endevinaràs què pensa aquesta persona que tens davant, ni què està buscant. Ni tan sols si detectes un gest d’avorriment pots assegurar que siguis tu el responsable o si es deu al fet que porta sis entrevistes ja fetes. Pot estar tranquil·lament remugant la llista de la compra o comprovant si ha de recollir els nens del col·legi. No saps llegir el pensament, així que centra’t en el que sí que saps: el que has anat allí a explicar, més el que l’entrevistador et pregunti o et digui. Aquesta és informació real, no perdis el temps amb suposicions.

Oblida les teves mans i para atenció a l’entorn. És igual el que t’hagin dit sobre com posar-les. Deixa-les tranquil·les que facin la seva funció de manera automàtica; mentre estàs monitorant-te internament no estàs concentrat en el que passa fora. Per descomptat, no et quedis mirant a l’entrevistador fixament tot el temps: sol resultar incòmode i artificial.

Ofereix la teva versió premium. Repassa l’oferta abans d’anar a l’entrevista i imagina’t en el lloc de treball. Quines són les teves millors bases en aquesta funció concreta? Moltes persones s’autodescarten abans de fer una mínima reflexió com aquesta, per qüestions com una percepció baixa sobre el seu nivell d’anglès o de Java – a vegades sense poder contrastar-la -. Vas allí a parlar del bo que pots arribar a ser en el lloc en el qual demanen, així que prepara mínimament l’escenari. Posa’t maco – segons el teu criteri -, i ves-te cap a l’entrevista somrient pel camí. Resultarà forçat al principi, però funciona com a efecte de priming.

Sé honest. Tractar de resultar atractius per a un entrevistador i millorar la nostra pròpia presentació personal és legítim, però compte amb passar-se i resultar deshonest o forçat. No és senzill trobar l’equilibri entre trobar una versió millorada i fer l’efecte d’estar mentint; la clau és precisament que allò que compti de mi sigui real o almenys factible a curt-mitjà termini. Sí, fins i tot millorar el meu nivell d’anglès.

Tu també els entrevistes a ells. No només es tracta que et coneguin i et triïn ells. L’empresa donarà molta informació conscient i inconscient durant el procés de selecció. Són respectuosos? Et fan esperar molt? Com és la presentació personal de l’entrevistador? Sonen sincers o hi ha forats en les dades que et donen?

La decisió es pren ràpid. El nostre sistema cognitiu inconscient fa una primera valoració molt ràpida sobre els altres, que la resta de l’entrevista es dedicarà a matisar o confirmar. Això es deu a mecanismes evolutius molt antics de resposta immediata, així que més val no preocupar-se per això. És més eficient centrar-se en petits avantatges com l’efecte halo – per això cal resultar atractiu – o procurar ser la primera entrevista del matí – quan estem cansats processem estímuls pitjor -.

Les temudes preguntes sobre tu. A molta gent el preocupen les típiques preguntes que fan sobretot els de Recursos Humans, sobre on et veus d’aquí a cinc anys, quins són els teus tres millors qualitats i quins els aspectes a millorar. És un simple exercici d’autoconeixement l’única resposta del qual comprometedora és no saber què dir. Si tens informació suficient sobre tu mateix, ja les saps. Si no, te les pots fer a casa. No hi ha més dificultat que aquesta; si saps bé què comptaràs – i no intentar predir què et preguntaran –, l’entrevista és molt més fàcil.

Àlex García

Psicòleg i Psicoterapeuta.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cómo afrontar una entrevista de trabajo… de verdad

Se han debido escribir literalmente cientos de miles de artículos, libros o manuales para afrontar con éxito uno de los momentos más temidos por cualquier adulto contemporáneo como es la entrevista de trabajo. Sin embargo, sorprende encontrarse aún con tantos consejos inútiles o contraproducentes, como las recetas sobre cómo colocar el cuerpo o demás, que parten de una mala comprensión no solo de la situación y la naturaleza de una entrevista de trabajo, sino de la psicología más básica sobre la comunicación. Hoy en día aún escuchas en cursos de preparación para buscar empleo pautas sobre dónde poner las manos o recomendaciones ortopédicas sobre mirar fijamente a los ojos. Errores garrafales que además de no servir para nada provechoso, sostienen el miedo y la inseguridad.

Para empezar, una entrevista de trabajo es un evento altamente subjetivo, lo cual es paradójicamente más ventajoso para el demandante de empleo: sobre todo si cumples algunos de los requisitos básicos – y digo algunos porque no es en absoluto necesario tenerlos todos para que te contraten, aunque es deseable porque da seguridad –, una buena presentación personal puede decantar la balanza en tu favor incluso en condiciones objetivas desfavorables. En algunas empresas punteras estadounidenses ya se han dado cuenta de que el modelo clásico de entrevista no sirve; los empleados seleccionados por los mismos técnicos tienden a presentar un perfil de personalidad muy similar – el que le gusta al encargado de la selección -, lo que empobrece la diversidad y afecta a la creatividad dentro de la compañía. Y es producto del sesgo de subjetividad de los técnicos de selección, así que empresas como Google están optando por entrevistas centradas en la resolución creativa de problemas. Sin embargo, hasta que este modelo esté sólidamente implantado, nos quedan aún muchos años de la entrevista personal tradicional, demasiado dependiente de la impresión que se causemos en el entrevistador.

Una tarea complicada, porque de entrada no sabemos qué tipo de perfil están buscando y qué criterios subjetivos van a utilizar, por lo que lo único que podemos hacer es encargarnos de realizar la mejor entrevista posible por nuestra parte y esperar resultados. Antes de empezar es importante señalar esto: no tenemos ni idea de qué impresión se llevarán sobre nosotros, así que esto no es una guía infalible, sino un recordatorio de que nos hagamos cargo de lo que sí cae de nuestro lado

Estarás nervioso, asúmelo. Eliminar la ansiedad anticipatoria en una entrevista para un puesto que nos interesa mucho o nos hace falta con urgencia es sencillamente misión imposible. Es normal, adaptativo y hasta deseable – puesto que el miedo nos pone en alerta – sentir esa ansiedad. Ahora bien, recuerda que dura los primeros instantes; si sigo alterado al cuarto de hora, es que algo estoy haciendo para mantener ese estado de nerviosismo. Acepta tu ansiedad, reconócela y déjala aparte en cuanto entres en faena, necesitarás tu atención en otros frentes.

No juegues en campo contrario. No vas a adivinar qué piensa esa persona que tienes enfrente, ni qué está buscando. Ni siquiera si detectas un gesto de aburrimiento puedes asegurar que seas tú el responsable o si se debe a que lleva seis entrevistas ya hechas. Puede estar tranquilamente rumiando la lista de la compra o chequeando si tiene que recoger los niños del colegio. No sabes leer el pensamiento, así que céntrate en lo que sí sabes: lo que has ido allí a contar, más lo que el entrevistador te pregunte o te diga. Esa es información real, no pierdas el tiempo con suposiciones.

Olvida tus manos y presta atención al entorno. Da igual lo que te hayan dicho sobre cómo ponerlas. Déjalas tranquilas que hagan su función en modo automático; mientras estás monitorizándote internamente no estás concentrado en lo que ocurre fuera. Por descontado, no te quedes mirando al entrevistador fijamente todo el tiempo: suele resultar incómodo y artificial.

Ofrece tu versión premium. Repasa la oferta antes de ir a la entrevista e imagínate en el puesto de trabajo. ¿Cuáles son tus mejores bazas en esa función concreta? Muchas personas se autodescartan antes de hacer una mínima reflexión como esta, por cuestiones como una percepción baja sobre su nivel de inglés o de Java – a veces sin poder contrastarla -. Vas allí a hablar de lo bueno que puedes llegar a ser en el puesto en el que piden, así que prepara mínimamente el escenario. Ponte guapo – según tu criterio -, y vete para la entrevista sonriendo por el camino. Resultará forzado al principio, pero funciona como efecto de priming.

Sé honesto. Tratar de resultar atractivos para un entrevistador y mejorar nuestra propia presentación personal es legítimo, pero cuidado con pasarse y resultar deshonesto o forzado. No es sencillo encontrar el equilibrio entre encontrar una versión mejorada y dar la impresión de estar mintiendo; la clave es precisamente que aquello que cuente de mí sea real o al menos factible a corto-medio plazo. Sí, incluso mejorar mi nivel de inglés.

Tú también los entrevistas a ellos. No solo se trata de que te conozcan y te elijan ellos. La empresa va a dar mucha información consciente e inconsciente durante el proceso de selección. ¿Son respetuosos? ¿Te hacen esperar mucho? ¿Cómo es la presentación personal del entrevistador? ¿Suenan sinceros o hay lagunas en los datos que te dan?

La decisión se toma rápido. Nuestro sistema cognitivo inconsciente hace una primera valoración muy rápida sobre los demás, que el resto de la entrevista se va a dedicar a matizar o confirmar. Esto se debe a mecanismos evolutivos muy antiguos de respuesta muy rápida, así que más vale no preocuparse por ello. Es más eficiente centrarse en pequeñas ventajas como el efecto halo – por eso hay que resultar atractivo – o procurar ser la primera entrevista de la mañana – cuando estamos cansados procesamos estímulos peor -.

Las temidas preguntas sobre ti. A mucha gente le preocupan las típicas preguntas que hacen sobre todo los de Recursos Humanos, sobre dónde te ves de aquí a cinco años, cuáles son tus tres mejores cualidades y cuáles los aspectos a mejorar. Es un simple ejercicio de autoconocimiento cuya única respuesta comprometedora es no saber qué decir. Si tienes información suficiente sobre ti mismo, ya las sabes. Si no, te las puedes hacer en casa. No hay más dificultad que esa; si sabes bien qué vas a contar – y no intentar predecir qué te preguntarán –, la entrevista es mucho más fácil.

Àlex García

Psicólogo i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies