Dimecres,29 maig, 2024
IniciA PORTADADels masclismes encoberts als feminismes descoberts. “Il dolce far niente” per Cristina...

Dels masclismes encoberts als feminismes descoberts. “Il dolce far niente” per Cristina Redondo

Dels masclismes encoberts als feminismes descoberts

Aquest any celebro el Dia Internacional de la Dona (# 8M) des d’una nova perspectiva: la primera novel·la negra que he publicat “Clandestina” (Editorial Cal·ligrama) ha estat inclosa per Marie Claire, una de les revistes més reconegudes en modes i tendències culturals, a la “llista de les 20 novel·les feministes escrites per dones que has de llegir alguna vegada a la vida”.

Per a mi és un gran elogi que cataloguin la meva novel·la com a feminista i que a més la seleccionin al costat de les novel·les d’escriptores tan conegudes i de tanta qualitat literària com Maya Angelou, Virginia Woolf o Doris Lessing, entre altres escriptores també de renom a la llista.

En el moment de redactar la novel·la em vaig limitar a redactar el que observava en la societat, ja fos prenent com a exemple a dones properes, casos que havia conegut o bé casos que llegia en els mitjans de comunicació, i el resultat va ser una novel·la amb un univers de personatges majoritàriament dones, totes elles personatges fortes i lluitadores, i amb un passat difícil en alguns dels casos. Òbviament la meva novel·la també inclou personatges masculins, però els personatges que regeixen l’acció principal són totes dones fortes i determinants en les seves accions.

Després de la meva anàlisi a posteriori, i tenint en compte que la meva novel·la la vaig fer observant en summe grau el que esdevenia en la societat i com a denúncia, també en alguns casos, cap a aquestes situacions d’injustícia que observava: Significava això que les dones estem obligades a ser més fortes socialment per naturalesa?

Crec que la història ens ha etiquetat amb l’absurda etiqueta de “sexe feble” al llarg de molts anys en què la dona ha estat relegada a un segon pla, òbviament pels interessos del poder jeràrquic masculí, i encara que, per molt que l’opinió pública s’esforci a pretendre el contrari, encara ens trobem alguns racons en què la desigualtat de gènere és una injustícia permanent que s’ha de combatre des del més absolut dia a dia, en les situacions més quotidianes que ens puguem imaginar.

En els últims anys, ha sorgit la definició del que s’ha anomenat “Feminazi”, terme inventat a la dècada dels noranta per Thomas Hazlett, professor d’Economia de la Universitat de Califòrnia. El terme és una barreja de les paraules “feminisme” i “nazi” i no resulta més que un atac clar a les posicions de les dones que defensen el feminisme, tot i que segons l’autor el concepte del terme fa referència a aquell sector de la societat que “defensa el fet que com més avortaments hi hagi millor”. Evidentment el nou vocable ha estat criticat des de moltes perspectives i esfondrat per la seva falta de respecte al col·lectiu femení, totes les anàlisis del vocable i les seves conseqüències coincideixen en el mateix: el terme “Feminazi” no resulta més que un atac més a les dones amb la intenció de menysprear, esfondrar i restar-li credibilitat a l’activisme feminista que té com a objectiu defensar i promoure la igualtat de gènere.

Podríem dir que això no és més que una prova actual més del desgreuge cap a la dona per part de sectors o molt masculinitzats o bé molt masclistes, que pretén atacar les dones amb campanyes de descrèdit amb la invenció de termes semblants i totalment plens d’una propaganda de desprestigi. Es tracta d’una demostració més que les dones, en tenir la intenció de defensar els nostres drets davant de situacions injustes, encara ens trobem amb grans i vells dinosaures que haurien d’estar extingits i erradicats fa temps, que creuen que “el correcte” és una “societat masculina” i que tot allò que és considerat com a “societat igualitària” condueix a l’error o al fracàs, emparant-se en una espècie de “patriarcat” que es protegeix des d’un complet atac a la desigualtat de gènere.

Els feminismes es construeixen sols en el dia a dia, com a resposta a les injustícies cap a les desigualtats socials existents entre home-dona. Per exemple, el moviment feminista es va consolidar com a agent polític a la fi del segle XIX per demanar el dret de vot per a les dones a Europa i els Estats Units. Si analitzem la història, les dones que defensaven el dret a vot de l’època eren vistes com si volguessin robar-los els rols de gènere i els privilegis als homes, una cosa molt criticada llavors. Actualment, aquestes ofenses també es tradueixen en crítiques ofensives cap a les dones que defensen el moviment feminista, sembla que la idea és identificar el feminisme com l’oposat al masclisme, atribuint-li la mateixa càrrega negativa que aquesta comporta, però aplicada a la dona.

El feminisme no busca la diferència entre la dona i l’home, sinó que busca la igualtat de drets entre tots dos, i per això s’organitza en moviment que lluita per la realització efectiva d’aquestes igualtats de gènere, i que per tant, la contínua dicotomia existent entre home-dona sigui anul·lada en els diversos àmbits socials, ja sigui el món laboral, econòmic, social o cultural. Per aquestes mateixes raons, potser no interessa a “alguns arquetips socials”, sense dubte arcaics, que continuen abanderant un “masclisme excessiu” com si fos “la norma social” amb els continus atacs, subliminars o directes, a aquelles persones, sobretot si són dones, que pretenen una societat més igualitària pel que fa a l’aplicació real de les polítiques de gènere es refereix.

Cristina Redondo.

De los machismos encubiertos a los feminismos descubiertos

Este año celebro el Día Internacional de la Mujer (#8M) desde una nueva perspectiva: la primera novela negra que he publicado “Clandestina” (Editorial Caligrama)  ha sido incluida por Marie Claire,  una de las revistas más reconocidas en modas y tendencias culturales, en la “lista de las 20 novelas feministas escrita por mujeres que debes leer alguna vez en la vida”.

Para mí es un gran elogio que cataloguen mi novela como feminista y que además la seleccionen junto a las novelas de escritoras tan conocidas y de tanta calidad literaria como Maya Angelou, Virginia Woolf o Doris Lessing, entre otras escritoras también de renombre en la lista.

En el momento de redactar la novela me limite a redactar lo que observaba en la sociedad, ya fuera tomando como ejemplo a mujeres cercanas, casos que había conocido o bien casos que leía en los medios de comunicación, y el resultado fue una novela con un universo de personajes en su mayoría mujeres, todas ellas personajes fuertes y luchadoras, y con un pasado difícil en algunos de los casos. Obviamente mi novela también incluye personajes masculinos, pero los que rigen la acción principal son todas mujeres fuertes y determinantes en sus acciones.

Tras mi análisis a posteriori, y teniendo en cuenta que mi novela la hice observando en sumo grado lo que acontecía en la sociedad y como denuncia, también en algunos casos, hacia esas situaciones de injusticia que observaba: ¿Significaba esto que las mujeres estamos obligadas a ser más fuertes  socialmente por naturaleza? 

Creo que la historia nos ha etiquetado con la absurda etiqueta de “sexo débil” a lo largo de muchos años en los que la mujer ha sido relegada a un segundo plano, obviamente por los intereses  del poder jerárquico masculino,  y aunque, por mucho que la opinión pública se esfuerce en pretender lo contrario, aún nos encontramos algunos recodos en los que la desigualdad de género es una injusticia permanente que se debe combatir desde el más absoluto día a día, en las situaciones más cotidianas que nos podamos imaginar.

En los últimos años, ha surgido la definición de lo que se ha denominado “Feminazi”, término inventado en la década de los noventa por Thomas Hazlett, profesor de Economía de la Universidad de California. El término es una mezcla de las palabras “feminismo” y “nazi” y no resulta más que un ataque claro a las posiciones de las mujeres que defienden el feminismo, aunque según el autor el concepto del término haga referencia a aquel sector de la sociedad que  “defiende el hecho de que cuánto mayores abortos existan mejor”. Evidentemente el nuevo vocablo ha sido criticado desde muchas perspectivas y derrumbado por su falta de respeto al colectivo femenino, todos los análisis del vocablo y sus consecuencias coinciden en lo mismo: el término “feminazi” no resulta más que un ataque más a las mujeres con la intención de menospreciar, derrumbar y restarle credibilidad al activismo feminista que tiene como objetivo defender y promover la igualdad de género.

Podríamos decir que esto no es más que una prueba actual más del desagravio hacia la mujer por parte de sectores o muy masculinizados o bien muy machistas, que pretende atacar a las mujeres  con campañas de descrédito con la invención de términos semejantes y totalmente rebosantes de una propaganda de desprestigio. Se trata de una demostración más de que las mujeres, al tener la intención de defender nuestros derechos ante situaciones injustas, aún nos encontramos con grandes y viejos dinosaurios que deberían estar extinguidos y erradicados hace tiempo, que creen que “lo correcto” es una “sociedad masculina” y que todo aquello que es considerado como “sociedad igualitaria” conduce al error o al fracaso, amparándose en una especie de “patriarcado” que se protege desde un completo ataque a la desigualdad de género.

Los feminismos se construyen solos en el día a día, como respuesta a las injusticia hacia la desigualdades sociales existentes entre hombre-mujer. Por ejemplo, el movimiento feminista se consolidó como agente político a finales del siglo XIX para pedir el derecho de voto para las mujeres en Europa y Estados Unidos. Si analizamos la historia, las mujeres que defendían el derecho a voto de la época eran vistas como si quisieran robarles los roles de género y los privilegios a los hombres, algo muy criticado entonces. Actualmente, estas ofensas también se traducen en críticas ofensivas hacia las mujeres que defienden el movimiento feminista, parece que la idea es identificar al feminismo como lo opuesto al machismo, atribuyéndole la misma carga negativa que este conlleva, pero aplicado a la mujer.

El feminismo no busca la diferencia entre la mujer y el hombre, sino que busca la igualdad de derechos entre ambos, y para ello se organiza en movimiento que lucha por la realización efectiva de dichas igualdades de género, y que por lo tanto, la continua dicotomía existente entre hombre-mujer sea anulada en los diversos ámbitos sociales, ya sea el mundo laboral, económico, social o cultural. Por esas mismas razones, quizás no interese a “algunos arquetipos sociales”, sin duda arcaicos, que continúan abanderando un “machismo excesivo” como  si fuera “la norma social” con los continuos ataques, subliminales o directos, a aquellas personas, sobretodo sin son mujeres, que pretenden una sociedad más igualitaria en cuanto a la aplicación real de las políticas de género se refiere.

Cristina Redondo.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies