Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA"El rol de perseguidor". Psicodefensa Personal per Àlex García

“El rol de perseguidor”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El rol de perseguidor

Entre les persones que de tant en tant apareixen en teràpia hi ha un percentatge gens menyspreable que porta alguna situació conflictiva en les seves relacions interpersonals, tan essencials per als éssers humans. Si en aprofundir en l’anàlisi, el relat inclou una situació molt dolorosa en la qual algú proper li ha rebutjat de forma inesperada o han existit retrets o queixes rebudes amb sorpresa, és possible que ens trobem davant algú situat en rol de perseguidor.

De fet, és gairebé l’únic escenari pel qual una persona en el rol de perseguidor considerarà que necessita ajuda. La qual cosa per si mateixa és un canvi important, i per tant es pot deduir sense massa marge d’error que aquesta persona està molt angoixada i se sent indefensa davant una situació totalment nova. Tret que el seu món s’hagi enfonsat amb estrèpit, és difícil que es deixin veure per la consulta d’un psicòleg. I és que per a aquells que consideren que les seves creences, valors i conductes estan bé i són els altres els que han d’adaptar les seves formes de fer – errònies, per descomptat – a allò que és correcte, sovint resulta complex acceptar ajuda d’una altra persona.

De les tres posicions del triangle dramàtic de Karpman (1968), la de perseguidor és amb la que menys li agrada identificar-se a ningú i no obstant això en la qual ens solem col·locar amb certa freqüència, especialment enfront de persones que considerem “inferiors”, veient-nos temptats a tractar-les amb condescendència; un exemple comú són els nens, amb els quals ens mostrem imperatius i autoritaris en moltes ocasions. El perseguidor necessita que els altres li obeeixin i li temin, i es dedica a posar els límits que li semblen bé a ell sense més reflexió (Gimeno-Bayón 2012). No obstant això, abans de carregar les tintes sobre el rol del perseguidor, cal tenir en compte que posar límits és una cosa necessària – els nens necessiten aprendre per a poder posar-los-hi ells mateixos -, i que en molts casos algú que sol col·locar-se en aquesta posició no resulta ser necessàriament un psicòpata explotador. És habitual trobar-se amb persones que en realitat el que estan intentant és cuidar d’una altra de la qual no confien que pugui fer-ho per si mateixa. Així que li imposen o li prohibeixen coses “pel seu bé”. Com dèiem, els pares solen col·locar-se aquí: en arribar l’adolescència, es produeixen innombrables xocs entre aquest “pilot automàtic” autoritari i les aspiracions de llibertat i autonomia dels fills.

Qui bé t’estima et farà plorar

La persona que es col·loca en el rol de perseguidor està, per tant, passant per alt la capacitat dels altres per a manejar els seus propis assumptes; tots coneixem a algú l’esport favorit del qual consisteix a criticar o treure-li errades a qualsevol iniciativa o projecte d’altres persones – es podria dir que és l’esport nacional – i que parteix de la base que el que està bé per a si mateix és el correcte. Un perseguidor és probable que no es detingui enfront dels intents de resistència dels altres a fer el que vol de la manera que ell vol: és fàcil que recorri a diferents estratègies de manipulació i jocs de poder per a coaccionar a la seva víctima i aconseguir que se sotmeti als seus desitjos.

El més freqüent és que aquests jocs de poder es donin de forma automàtica i solen tenir lloc en dinàmiques de parella o paternofilials. La típica escena en la qual l’estudiant arriba a casa tan content amb les seves notes i el seu pare en veure-les li diu “Com és que només has tret un set en matemàtiques? Has de millorar”, és una de les situacions més comunes. Amb el que l’al·ludit pot arribar a la conclusió que faci el que faci, sempre hi haurà alguna cosa malament. L’excés de crítica, encara que tingui la intenció d’incentivar l’esforç i la superació, pot resultar enormement perjudicial en la construcció de la identitat dels nens i fins i tot conduir a una rebel·lió oberta contra els intents de control paterns. En aquest cas la reacció dels progenitors sol ser de sorpresa. Si ells només volen el millor per als seus fills…

En parella també és habitual trobar a persones en el rol de perseguidor, renyant a l’altre contínuament per tot el que fa malament, intentant enxampar-ho en una fallada per a caçar-li al moment i donar-se així la raó, etcètera. La posició de perseguidor en els jocs psicològics part de la base que els altres no acaben d’estar bé i necessiten supervisió constant. No obstant això, la motivació després d’aquest patró pot variar bastant; l’explotador que no dubta a intimidar als altres perquè facin el que ell vol és difícil que canviï, i el millor que es pot fer és allunyar-se o posar límits. Però els qui persegueixen des del desig de cuidar o protegir tenen bon pronòstic en teràpia.

Et cuido i et respecto

La intervenció psicològica amb una persona que adopta el rol de perseguidor es basa per tant a redirigir aquesta disposició protectora des de la crítica a la cura respectuosa. Per a això és imprescindible entrenar l’empatia i començar a preguntar-se com se sentiria en el lloc de l’altre, o què necessitaria ella dels altres si estigués en la seva posició; les tècniques de role playing funcionen estupendament en aquest sentit. Això té un efecte molt beneficiós per a la pròpia persona afectada, ja que l’ajuda a donar sentit a aquesta situació que al principi no comprèn i li fa sofrir. Donar cabuda als altres en la teva vida per la via de reconèixer les seves necessitats, capacitats i poder és una manera molt efectiva de millorar les nostres relacions interpersonals. El sofriment psicològic de qualsevol en el rol de perseguidor ve precisament derivat de la deterioració de les seves relacions i l’allunyament dels altres, que és el primer a reconstruir des d’una nova perspectiva. D’altra banda, també és interessant treballar en la millora personal que suposa deixar de dedicar tant temps i esforç a supervisar a uns altres, labor que pot aportar una quota important d’estrès.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El rol de perseguidor

Entre las personas que de vez en cuando aparecen en terapia hay un porcentaje nada desdeñable que trae alguna situación conflictiva en sus relaciones interpersonales, tan esenciales para los seres humanos. Si al profundizar en el análisis, el relato incluye una situación muy dolorosa en la que alguien cercano le ha rechazado de forma inesperada o han existido reproches o quejas recibidas con sorpresa, es posible que nos encontremos ante alguien situado en rol de perseguidor.

De hecho, es casi el único escenario por el que una persona en el rol de perseguidor considerará que necesita ayuda. Lo cual de por sí es un cambio importante, por lo que se puede deducir sin demasiado margen de error que esta persona está muy angustiada y se siente indefensa ante una situación totalmente nueva. A menos que su mundo se haya derrumbado con estrépito, es difícil que se dejen ver por la consulta de un psicólogo. Y es que para aquellos que consideran que sus creencias, valores y conductas están bien y son los demás los que deben adaptar sus formas de hacer – erróneas, por supuesto – a lo correcto, puede resultar complejo aceptar ayuda de otra persona.

De las tres posiciones del triángulo dramático de Karpman (1968), la de perseguidor es con la que menos le gusta identificarse a nadie y sin embargo en la que nos solemos colocar con cierta frecuencia, especialmente frente a personas que consideramos “inferiores”, viéndonos tentados a tratarlas con condescendencia; un ejemplo socorrido son los niños, con los que nos mostramos imperativos y autoritarios en muchas ocasiones. El perseguidor necesita que los demás le obedezcan y le teman, y se dedica a poner los límites que le parecen bien a él sin más reflexión (Gimeno-Bayón 2012). Sin embargo, antes de cargar las tintas sobre el rol del perseguidor, hay que tener en cuenta que poner límites es algo necesario – los niños necesitan aprender para poder ponérselos ellos mismos -, y que en muchos casos alguien que suele colocarse en esta posición no resulta ser necesariamente un psicópata explotador. Es habitual encontrarse con personas que en realidad lo que están intentando es cuidar de otra de la que no confían en que pueda hacerlo por sí misma. Así que le imponen o le prohíben cosas “por su bien”. Como decíamos, los padres adoptar esta postura: al llegar la adolescencia, se producen innumerables choques entre este “piloto automático” autoritario y las aspiraciones de libertad y autonomía de los hijos.

Quien bien te quiere te hará llorar

La persona que se coloca en el rol de perseguidor está, por tanto, pasando por alto la capacidad de los otros para manejar sus propios asuntos; todos conocemos a alguien cuyo deporte favorito consiste en criticar o sacarle fallos a cualquier iniciativa o proyecto de otras personas – se podría decir que es el deporte nacional – y que parte de la base de que lo que está bien para sí mismo es lo correcto. Un perseguidor es probable que no se detenga frente a los intentos de resistencia de los demás a hacer lo que quiere de la manera que él quiere: es fácil que recurra a diferentes estrategias de manipulación y juegos de poder para coaccionar a su víctima y conseguir que se someta a sus deseos.

Lo más frecuente es que estos juegos de poder se den de forma automática y suelen tener lugar en dinámicas de pareja o paternofiliales. La típica escena en la que el estudiante llega a casa tan contento con sus notas y su padre al verlas le dice “¿Cómo es que solo has sacado un siete en matemáticas? Has de mejorar”, es una de las situaciones más comunes. Con lo que el aludido puede llegar a la conclusión de que haga lo que haga, siempre habrá algo mal. El exceso de crítica, aunque tenga la intención de incentivar el esfuerzo y la superación, puede resultar enormemente perjudicial en la construcción de la identidad de los niños e incluso conducir a una rebelión abierta contra los intentos de control paternos. En este caso la reacción de los progenitores es normalmente de asombro. Si ellos solo quieren lo mejor para sus hijos…

En pareja también se suele encontrar a personas en el rol de perseguidor, regañando al otro continuamente por todo lo que hace mal, intentando pillarlo en un fallo para cazarle al momento y darse así la razón, etcétera. La posición de perseguidor en los juegos psicológicos parte de la base de que los demás no acaban de estar bien y necesitan supervisión constante. Sin embargo, la motivación tras este patrón puede variar bastante; el explotador que no duda en intimidar a los demás para que hagan lo que él quiere es difícil que cambie, y lo mejor que se puede hacer es alejarse o poner límites. Pero quienes persiguen desde el deseo de cuidar o proteger tienen buen pronóstico en terapia.

Te cuido y te respeto

La intervención psicológica con una persona que adopta el rol de perseguidor se basa por tanto en redirigir esta disposición protectora desde la crítica al cuidado respetuoso. Para ello es imprescindible entrenar la empatía y comenzar a preguntarse cómo se sentiría en el lugar del otro, o qué necesitaría ella de los demás si estuviera en su posición; las técnicas de role playing funcionan estupendamente en este sentido. Esto tiene un efecto muy beneficioso para la propia persona afectada, puesto que le ayuda a dar sentido a esa situación que en un principio no comprende y le hace sufrir. Dar cabida a los demás en tu vida por la vía de reconocer sus necesidades, capacidades y poder es una manera muy efectiva de mejorar nuestras relaciones interpersonales. El sufrimiento psicológico de cualquiera en el rol de perseguidor viene precisamente derivado del deterioro de sus relaciones y el alejamiento de los otros, que es lo primero a reconstruir desde una nueva perspectiva. Por otra parte, también es interesante trabajar en la mejora personal que supone dejar de dedicar tanto tiempo y esfuerzo a supervisar a otros, labor que puede aportar una cuota importante de estrés.

Àlex García.

Psicólogo i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies