Dilluns,20 maig, 2024
IniciA PORTADA"En defensa de la xerrameca intranscendent". Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

“En defensa de la xerrameca intranscendent”. Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

 En defensa de la xerrameca intranscendent

[dropcap]U[/dropcap]

na de les majors pors de gairebé tot ésser humà és la solitud. Sent com som una espècie intrínsecament social, la perspectiva de quedar-nos sols resulta si més no inquietant. No només a mesura que envelleixes, sinó en qualsevol de les etapes vitals: en l’adolescència, quan el grup adquireix tanta rellevància, en la fase adulta amb la por a perdre el grup de referència per circumstàncies vitals com emparellaments, fills, migracions i etcètera, a mesura que els fills s’emancipen … tenir una xarxa de bons amics és una necessitat bàsica de les persones. Està àmpliament demostrat que un factor protector de la salut mental és comptar amb una bona xarxa de suport social i familiar, així que no és precisament un caprici.

Ara bé, forjar una amistat ferma i duradora és un procés que requereix voluntat i temps, així que no és sorprenent que al llarg d’una vida puguem comptar amb els dits de les mans el que diem “veritables amics”; el component d’intimitat ha de ser prou fort com per resistir les peripècies, desacords i daltabaixos que suposen els canvis vitals de cada etapa. En altres paraules, es necessita invertir a cuidar les relacions.

I aquí amb la postmodernitat hem topat. Donades les urgències pel canvi continu, la formació interminable, la flexibilitat, la modernitat líquida, el respondre a les múltiples exigències del món modern, i si fem cas al trilió de coaches new age que ens urgeixen a no sentir emocions, que ens rellisqui el que els altres diguin o facin, que sortim cada dia de la “zona de confort” o que pensem solament en nosaltres mateixos i així, si ens queden un parell de minuts al dia per a la resta ens podem donar per contents. Així és impossible arrelar, establir vincles o aprofundir en les relacions.

Eppur si muove; els humans som persistents i no és infreqüent trobar en consulta a persones que se senten soles i perdudes enmig de tot aquest munt de soroll, desitjant tenir relacions “de qualitat”, amics íntims…en definitiva, sentir-se acompanyats. Com no hi ha temps, molts s’impacienten i volen arribar ràpidament a un estat d’intimitat profunda amb algú altre. I en aquest anhel, els sobra una eina fonamental, avui dia injuriada per molts; la xerrameca intranscendent.

Existeix un corrent d’opinió moderna que menysprea això que els anglosaxons diuen “small talk”; es considera conversa superficial, banal, sense profunditat. És un senyal de relacions insubstancials, de rutina i fastig, de perdre el temps. Aquest plantejament sembla obeir d’una banda a una pressa per establir relacions de tipus íntim, que certament són molt enriquidores, encara que també més escasses. Per l’altra, en concedir importància exclusivament a la intimitat, es produeix una menysvaloració de la rellevància d’aquesta pràctica mil·lenària.

En efecte, les societats humanes són molt complexes, amb profusió de normes i usos de tot tipus. Destinats a mantenir certa pau i ordre, reduir tensions, conflictes o prevenint situacions amenaçadores en les relacions entre persones. Funcions altament necessàries donada precisament la gran intensitat d’intercanvis d’impacte emocional que podem tenir amb complets desconeguts. I aquí és on entra en joc la funció essencial de la típica xerrada intranscendent.

La intimitat no s’aconsegueix de cop i volta amb un estrany, al contrari del que ens puguin voler fer creure les pel·lícules. Obrir el nostre cor al primer que ens cau bé és un esport de risc del que podem sortir fets malbé. La conversa banal és una eina ideal per evitar aquest tipus de desastres i facilitar-nos la labor de separar el gra de la palla. No només ens facilita un primer contacte socialitzador, sinó que a més ho fa de manera progressiva i segura.

Començar una tertúlia sobre cinema, sèries, música, futbol, política, paternitat o un llarguíssim etcètera implica un intercanvi de comunicació estereotipada. Encara que no tant com les fórmules rituals, el contingut de les quals està totalment reglamentat: tothom sap el que toca dir en unes noces, un funeral, una conferència o una recepció protocol·lària i així evita “fer el ridícul”. Els rituals ens protegeixen socialment i ens amaguen de l’escrutini aliè. Les xerrades superficials van un pas més enllà i ens ofereixen uns quants finals possibles; ens donen així cert grau de llibertat per contrastar, opinar o afirmar sense necessitat d’exposar tampoc informació massa personal.

Però també tenen un altre avantatge, i és que al mateix temps que guardo la roba puc “nedar” i distingir, d’entre els meus interlocutors, quins són més afins a la meva visió del món, quins tenen punts de vista originals, diferents o cridaners i, en definitiva, quins poden resultar bons candidats per començar a conrear una aproximació més propera i convertir-se en futures amistats.

Evidentment tot aquest procés requereix d’això que ens han repetit tantes vegades que és or, que està limitat i que hem d’escurar al minut: de temps. I paciència. Com més invertim a fomentar el contacte amb altres persones, més informació anirem percebent i millor podrem escollir qui podria ser un bon amic o potser una mica més. Podem anar obrint-nos a un ritme més lent i minimitzar el risc de sofrir un dany emocional. Clar que és un camí més llarg, però el benefici final compensa la inversió; pocs factors de suport psicològic són tan positius com una sòlida xarxa d’amistats. Pretendre desviar-nos per dreceres i saltar-nos etapes ens condueix a situacions doloroses i xocants, quan exposem intimitat a qui no estem segurs que la tractarà amb la cura que requereix.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

En defensa de la cháchara intrascendente

[dropcap]U[/dropcap]

no de los mayores miedos de casi todo ser humano es la soledad. Siendo como somos una especie intrínsecamente social, la perspectiva de quedarnos solos resulta cuanto menos inquietante. No sólo a medida que envejeces, sino en cualquiera de las etapas vitales: en la adolescencia, cuando el grupo adquiere tanta relevancia, en la fase adulta con el miedo a perder el grupo de referencia por circunstancias vitales como emparejamientos, hijos, migraciones y etcétera, a medida que los hijos se emancipan … tener una red de buenos amigos es una necesidad básica de las personas. Está ampliamente demostrado que un factor protector de la salud mental es contar con una buena red de apoyo social y familiar, así que no es precisamente un capricho.

Ahora bien, forjar una amistad firme y duradera es un proceso que requiere voluntad y tiempo, así que no es sorprendente que a lo largo de una vida podamos contar con los dedos de las manos lo que llamamos “verdaderos amigos”; el componente de intimidad ha de ser lo bastante fuerte como para resistir las peripecias, desencuentros y altibajos que suponen los cambios vitales de cada etapa. En otras palabras, se necesita invertir en cuidar las relaciones.

Y aquí con la posmodernidad hemos topado. Dadas las urgencias por el cambio continuo, la formación interminable, la flexibilidad, la modernidad líquida, el responder a las múltiples exigencias del mundo moderno, y si hacemos caso al trillón de coaches new age que nos urgen a que no sintamos emociones, nos resbale lo que los demás digan o hagan, salgamos cada día de la “zona de confort” o pensemos solo en nosotros mismos y demás, si nos quedan un par de minutos al día para lo demás nos podemos dar por contentos. Así es imposible echar raíces, establecer vínculos o profundizar en las relaciones.

Eppur si muove; los humanos somos persistentes y no es infrecuente encontrar en consulta a personas que se sienten solas y perdidas en medio de todo este montón de ruido, deseando tener relaciones “de calidad”, amigos íntimos…en definitiva, sentirse acompañados. Como no hay tiempo, muchos se impacientan y quieren llegar rápidamente a un estado de intimidad profunda con alguien más. Y en ese anhelo, les sobra una herramienta fundamental, hoy en día denostada por muchos; la cháchara intrascendente.

Existe una corriente de opinión moderna que desprecia esto que los anglosajones llaman “small talk”; la considera conversación superficial, banal, sin profundidad. Es una señal de relaciones insustanciales, de rutina y hastío, de perder el tiempo. Este planteamiento parece obedecer por una parte a una prisa por establecer relaciones de tipo íntimo, que ciertamente son muy enriquecedoras, aunque también más escasas. Por la otra, al conceder importancia exclusivamente a la intimidad, se produce una minusvaloración de la importancia de esta práctica milenaria.

En efecto, las sociedades humanas son muy complejas, con profusión de normas y usos de todo tipo. Destinados a mantener cierta paz y orden, limando asperezas, conflictos o previniendo situaciones amenazantes en las relaciones entre personas. Funciones altamente necesarias dada precisamente la gran intensidad de intercambios de impacto emocional que podemos tener con completos desconocidos. Y aquí es donde entra en juego la función esencial de la típica charla intrascendente.

La intimidad no se alcanza de golpe y porrazo con un extraño, al contrario de lo que nos puedan querer hacer creer las películas. Abrir nuestro corazón al primero que nos cae bien es un deporte de riesgo del que podemos salir muy dañados. La conversación banal es una herramienta ideal para evitar este tipo de desastres y facilitarnos la labor de separar el grano de la paja. No sólo nos facilita un primer contacto socializador, sino que además lo hace de manera progresiva y segura.

Comenzar una tertulia sobre cine, series, música, fútbol, política, paternidad o un larguísimo etcétera implica un intercambio de comunicación estereotipada. Aunque no tanto como las fórmulas rituales, cuyo contenido está totalmente reglamentado: todo el mundo sabe lo que toca decir en una boda, un funeral, una conferencia o una recepción protocolaria y así evita “hacer el ridículo”. Los rituales nos protegen socialmente y nos esconden del escrutinio ajeno. Las charlas superficiales van un paso más allá y nos ofrecen unos cuantos finales posibles; nos dan así cierto grado de libertad para contrastar, opinar o afirmar sin necesidad de exponer tampoco información demasiado personal.

Pero también tienen otra ventaja, y es que al mismo tiempo que guardo la ropa puedo “nadar” y distinguir, de entre mis interlocutores, cuáles son más afines a mi visión del mundo, cuáles tienen puntos de vista originales, diferentes o llamativos y, en definitiva, cuáles pueden resultar buenos candidatos para empezar a cultivar una aproximación más cercana y convertirse en futuras amistades.

Evidentemente todo este proceso requiere de eso que nos han repetido tantas veces que es oro, que está limitado y que tenemos que rebañar al minuto: de tiempo. Y paciencia. Cuanto más invirtamos en fomentar el contacto con otras personas, más información iremos percibiendo y mejor podremos escoger quién podría ser un buen amigo o quizá algo más. Podemos ir abriéndonos a un ritmo más lento y minimizar el riesgo de sufrir un daño emocional. Claro que es un camino más largo, pero el beneficio final compensa la inversión; pocos factores de apoyo psicológico son tan positivos como una sólida red de amistades. Pretender desviarnos por atajos y saltarnos etapas nos conduce a situaciones dolorosas y chocantes, cuando exponemos intimidad a quien no estamos seguros de que la vaya a tratar con el cuidado que requiere.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies