Divendres,1 març, 2024
IniciA PORTADA“Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern”...

“Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern” corresponent a l’any 2021 del Síndic de Greuges

El Síndic constata que hi ha massa sol·licituds d’accés a la informació que queden sense resposta

 • S’ha fet una prova pilot d’avaluació individual del dret d’accés que permet a les administracions conèixer els seus resultats i, per tant, millorar-los
 • Encara hi ha diferències segons la dimensió de l’administració quant al compliment de les obligacions de publicitat activa
 • El dret d’accés a la informació pública es consolida en la ciutadania, però encara són moltes les persones que el desconeixen
 • Cal reformar el règim sancionador de la Llei 19/2014 perquè compleixi la seva funció

SOCIETAT.  El Síndic de Greuges ha presentat avui, 28 de març, l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2021, al Parlament de Catalunya. Aquest és el sisè informe que elabora el Síndic des que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, li va encomanar la funció d’avaluar el compliment de les obligacions que s’hi regulen.

Des del punt de vista metodològic, la novetat més important és la implementació d’una prova pilot d’avaluació individual per a 188 administracions i ens públics en el marc de la tècnica del ciutadà ocult, que ja fa anys que és la metodologia general d’avaluació de la resposta a sol·licituds d’accés a la informació pública. Aquestes valoracions individuals han permès a les administracions conèixer els seus resultats i comparar-los amb els d’altres administracions del mateix nivell i amb els del conjunt de les administracions que s’han analitzat a la prova pilot i es poden consultar al web del Síndic, juntament amb l’informe. Pel que fa a la resta d’àmbits analitzats, la metodologia ha estat coincident amb la que es va emprar en anys anteriors i els resultats no ofereixen canvis substancials.

En informes anteriors el Síndic ja alertava d’un estancament en el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, una vegada superada l’etapa inicial de desplegament, i que aquesta situació només es podia superar amb fórmules de cooperació i assistència de les administracions amb més recursos cap a les menys dotades. En paral·lel, també s’assenyalava que per superar aquesta situació calia que els responsables de cada administració tinguessin com una de les seves prioritats donar compliment a les obligacions de la Llei.

En aquest darrer informe es constata que els pocs avenços es mantenen i que, per tant, la majoria de les recomanacions anteriors segueixen sent vigents.

Publicitat activa

Un cop més, el Síndic denuncia que es manté la doble velocitat en publicitat informativa, amb les administracions de menor dimensió, els ens dependents i els de caràcter associatiu clarament per sota de les administracions territorials més grans en el compliment de les 2 obligacions de transparència. També destaca que continua sent molt necessària la intervenció dels ens matrius per millorar el nivell de compliment en publicitat, sobretot en l’àmbit local.

En aquest apartat també manifesta la necessitat que les administracions que publiquen un volum d’informació més elevat vetllin perquè aquesta sigui comprensible per a tothom.

Dret d’accés a la informació pública

A partir dels qüestionaris enviats a les administracions s’han identificat en els darrers tres anys un volum global de sol·licituds al voltant de 10.000 l’any. En aquest sentit, sembla que el coneixement d’aquest dret s’està consolidant entre la ciutadania però encara són moltes les persones que el desconeixen, i el Síndic insisteix en la importància de difondre’n el contingut per promoure’n l’ús.

El percentatge d’entitats que no han donat resposta a la sol·licitud del test del sol·licitant ocult ha disminuït els dos darrers anys de manera consecutiva, circumstància que cal valorar positivament. Tot i això, la xifra encara és massa alta (20% aproximadament). Si a mode de simulacre es projectés aquest percentatge del test al total de sol·licituds que les administracions declaren haver rebut, la xifra resultant seria inacceptablement alta, ja que al voltant de 2.000 sol·licituds haurien quedat pendents de resposta. Per aquest motiu, el Síndic insisteix en la necessitat de crear les unitats d’informació i d’adaptar el procediment d’accés a l’organització pròpia de cada administració, com a mesures per contribuir a millorar les xifres de manca de resposta.

Grups d’interès, bon govern i govern obert

En matèria de grups d’interès no es constaten avenços rellevants, en espera d’una reforma del model legal, que garanteixi la publicitat efectiva de l’activitat d’influència en el conjunt de les administracions públiques.

Pel que fa al bon govern i la bona administració, l’informe destaca que les cartes de serveis han de ser un instrument per fer efectiu el dret de la ciutadania a uns serveis públics de qualitat, sense que fixar uns estàndards mínims de qualitat hagi de ser un obstacle a una gestió eficient dels serveis.

En matèria de govern obert, l’estudi conclou que les administracions han de disposar de canals de comunicació amb la ciutadania que garanteixin una veritable interlocució, i que vagin més enllà de consultes puntuals sobre qüestions concretes.

Finalment, pel que al sistema de garanties, un cop més el Síndic destaca que el règim sancionador de la Llei pràcticament no s’aplica, i insisteix en la necessitat que la Generalitat impulsi un projecte normatiu de revisió que identifiqui els elements que en limiten l’operativitat i que incorpori les modificacions necessàries per superar-los.

RECOMANACIONS

Publicitat

 • L’absència de canvis substancials porta la institució a reiterar la necessitat de reforçar els mecanismes de suport i cooperació, i que els responsables de cada entitat prioritzin el dret ciutadà a trobar la informació publicada en els termes previstos en la Llei.
 • Continua sent molt necessària la intervenció dels ens matrius per millorar el nivell de compliment en publicitat 3
 • Cal facilitar les formes de publicació automatitzada sempre que sigui possible.
 • Les administracions que publiquen un volum d’informació més elevat han de vetllar perquè aquesta informació sigui comprensible per a tothom.
 • Les administracions incompleixen de forma generalitzada l’obligació de publicar les respostes anonimitzades a consultes ciutadanes.

Dret d’accés a la informació pública

 • La manca de resolució expressa no pot ser una forma de finalitzar les sol·licituds d’accés a la informació pública.
 • La creació d’unitats d’informació encara no és una realitat a bona part de les administracions i els ens públics.
 • Cal difondre el dret d’accés a la informació pública en el conjunt de la ciutadania.
 • Els ens dependents han de tenir accés a les plataformes de presentació electrònica dels seus ens matrius.
 • La motivació de la sol·licitud d’accés ha de ser sempre opcional.
 • La resolució d’una sol·licitud d’accés ha d’informar la persona interessada de les vies per impugnar-la.

Grups d’interès

 • Cal modificar la regulació dels grups d’interès per garantir que l’activitat d’influència sigui pública.
 • Cal garantir que es fan públics els contactes i les reunions que mantinguin amb grups d’interès els directius d’administracions locals i altres entitats obligades.
 • Cal garantir que es fa pública l’activitat dels grups d’interès en l’elaboració de les normes

Bon govern i bona administració

 • Cal que totes les administracions i entitats aprovin un codi de conducta dels directius públics.
 • La regulació de les cartes de serveis ha de cercar l’equilibri entre la gestió eficient dels serveis i el dret ciutadà a uns serveis públics de qualitat.
 • Cal un desplegament reglamentari que afavoreixi aquest equilibri entre dret a serveis de qualitat i flexibilitat de gestió.
 • Cal difondre entre els gestors públics i la ciutadania el paper de les cartes de serveis com a instrument de garantia del dret a uns serveis de qualitat.
 • Cal valorar l’oportunitat d’aprovar models de cartes de serveis en l’àmbit local i de l’Administració de la Generalitat que garanteixin una estructura homogènia i adaptada a la Llei.
 • Cal incorporar instruments d’avaluació i de qualitat normativa en l’àmbit local.

Govern obert

 • Cal estendre l’ús d’eines de govern obert entre totes les administracions
 • Les eines de govern obert han de generar una veritable interlocució amb la ciutadania, no poden ser merament un instrument de recollida passiva d’opinions, propostes i valoracions.

Sistema de garanties

 • Cal actualitzar el règim sancionador de la Llei 19/2014 perquè pugui actuar realment com a garantia del compliment de la Llei.
 • Cal dotar la GAIP dels recursos necessaris per poder exercir les seves funcions.
- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -spot_img
- PUBLICITAT -spot_img
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies