Dimarts,23 juliol, 2024
IniciA PORTADAL’Ajuntament reprèn les sessions ordinàries dels òrgans de govern

L’Ajuntament reprèn les sessions ordinàries dels òrgans de govern

  • L’ens s’ha dotat dels recursos necessaris per desenvolupar les sessions de forma telemàtica amb totes les garanties

POLÍTICA. L’Ajuntament ha reprès la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats, es a dir, ple, comissions informatives de preparació del ple, junta de govern local i tots els òrgans complementaris com ara la junta de portaveus. La mesura ha estat acordada per resolució d’Alcaldia de 27 d’abril, que preveu l’aixecament de la suspensió de celebració d’òrgans col·legiats, aprovat el 19 de març davant de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la Covid-19.

La normativa estatal i de la Generalitat publicada durant les darreres setmanes ha permès que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya es puguin constituir, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància. En paral·lel, l’Ajuntament ha implementat els recursos informàtics necessaris per desenvolupar les sessions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica amb totes les garanties exigides legalment.

En aquest sentit, el passat 24 d’abril es va celebrar el primer ple telemàtic, tal com recull la imatge que acompanya la notícia, i ja s’estan preparant els assumptes de la propera junta de govern que tindrà lloc el 5 de maig.

Podeu consultar el Decret d’Alcaldia 202001587, tot seguit:

Aixecament suspensió sessions ordinàries òrgans col·legiats

ANTECEDENTS
Per decret d’Alcaldia número 2020001265, de 19 de març de 2020, es va resoldre suspendre la celebració de totes les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant el període de durada de l’estatd’alarma, així com durant les seves possibles pròrrogues.

Aquesta resolució es motivava en l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020 com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, i suposava la suspensió de les sessions ordinàries de ple, de les comissions informatives de preparació dels assumptes de ple, de la junta de govern local i dels òrgans complementaris previstos a la normativa local.

Durant les darreres setmanes s’han publicat una sèrie de normes tant estatals com del Govern de la Generalitat de Catalunya que han permès que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya puguin constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància.

En paral·lel l’Ajuntament ha implementat els recursos informàtics necessaris per a desenvolupar les sessions dels òrgans col·legiats de manera telemàtica amb totes les garanties exigides legalment.

FONAMENTS DE DRET

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa bàsica estatal i autonòmica de desenvolupament que regula la organització dels ens locals.

Disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Disposició final segona del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Reglament Orgànic Municipal, aprovat per l’Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 19 d’octubre de 2017, i acord de ple municipal en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2020 que autoritza la celebració dels òrgans col·legiats de la Corporació pels mitjans electrònics vàlids i disposa normes bàsiques de desenvolupament.

DISPOSICIÓ

L’alcaldessa resol:

Primer. Aixecar la suspensió de la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant el període de durada de l’estat d’alarma, així com durant les seves possibles prorrogues, resolta mitjançant decret d’Alcaldia número 2020001265, de 19 de març de 2020. Per la qual cosa s’aixeca la suspensió de les sessions ordinàries de ple, de les comissions informatives de preparació dels assumptes de ple, de la junta de govern local i dels òrgans complementaris previstos a la normativa local.

Segon. Publicar la present resolució a la web municipal, seu electrònica i resta de mitjans de difusió local.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies