Dimecres,29 maig, 2024
IniciA PORTADA"L'amor no ho pot tot, i ja està bé així". Psicodefensa Personal...

“L’amor no ho pot tot, i ja està bé així”. Psicodefensa Personal per Àlex García

L’amor no ho pot tot, i ja està bé així

[dropcap]Q[/dropcap]

uants de nosaltres hem crescut sentint a dir que l’amor ho pot tot. Que és una força que pot moure muntanyes, que aconsegueix mobilitzar ànims on altres motivacions fracassen. Que d’ell surt el millor de l’ésser humà, i també que és cec. Tothom parla meravelles de l’amor i, no obstant això, cada dia hi ha més persones que tracten d’evitar exposar-se a la seva influència – infructuosament -, la majoria d’elles per “por a patir”. En què quedem doncs? No hauríem de córrer cap a ell? En realitat, sí que ho fem: la pràctica totalitat de les persones busca o somia amb una relació íntima amb algú, però algunes particularitats del procés d’establir un vincle amorós resulten un peatge molt fort. De fet, és un dels esdeveniments vitals més estressants (González i Bruna, 1983).

El cas és que els psicòlegs no es posen d’acord en la definició d’alguna cosa tan comuna com l’amor. Hi ha qui ho cataloga com una emoció, per la intensitat dels símptomes corporals, però aquí ho estan associant amb les seves fases inicials, també conegudes com a enamorament. Estaríem parlant d’aquesta sensació de viatjar en un núvol provocat per l’alliberament d’un còctel hormonal que ens puja al cap i alhora ens aïlla de tot allò que no sigui la persona objecte de la nostra atenció. És un estat d’eufòria tan potent que ha estat descrit, cantat, homenatjat i lloat durant mil·lennis, almenys des que existeix la paraula escrita. I per això, és anhelat per punts. Molts dels refranys sobre el poder de l’amor s’ajusten a aquest període.

Ara bé, no podem quedar-nos solament en aquest estat de passió per definir l’amor, ja que engloba també conceptes com la inclinació, l’afecte, la intimitat o un que sembla estar passant de moda, el sistema de cures. Popularment és el component que apareix quan es buida la boira de l’enamorament i s’estabilitza la relació en aprofundir en el vincle amb l’altra persona. Això pot donar pas als dos factors que Sternberg va identificar en el seu model triangular de parella, a més de la passió: la intimitat, que està associada a la confiança, la complicitat, l’amistat i la connexió de pensament i sentiments amb l’altre – la philía grega -, i el compromís, que vindria a ser la decisió d’estar amb algú i cuidar-se mútuament.

No obstant això, aquest és un dels moments més temuts per molta gent, aquell en què la suspensió de judici de l’enamorament s’aclareix, encara que sigui parcialment, i apareixen les primeres decepcions: aquella persona que ens semblava ideal, “feta per a nosaltres”, comença a mostrar actituds que ens sorprenen desagradablement. En aprofundir en el coneixement de l’altre, comencem a mirar amb una mica més d’esperit crític i desmuntem aquesta imatge idealitzada tan romàntica. Hi ha qui prefereix seguir vivint en la seva fantasia i hi ha qui troba massa dolorós l’aterratge en la realitat; pot aparèixer malestar o patiment quan hem d’allunyar-nos d’aquelles expectatives grandioses que teníem i fer balanç per decidir si val la pena continuar o no.

És un procés gens senzill, no totalment conscient, en el qual la persona pot arribar a escollir aferrar-se a una fantasia i persistir a passar per alt comportaments, actituds o trets de personalitat nocius, en l’esperança que l’altre canviarà … perquè l’amor ho pot tot i en el fons em vol. Doncs va a ser que no, que l’amor ens canvia, sí, però fins a cert punt gens més. I que aquí ja no parlem d’amor, sinó de resistència a la renúncia.

Quan dues persones es troben i comencen a relacionar-se, formen un sistema que s’influeix mútuament; és habitual adoptar costums nous, prendre prestades maneres de pensar o de fer … en definitiva, adaptar-se a l’estil de la teva parella. Tots tenim algun amic o conegut que canvia d’aspecte o d’opinions amb cada relació que té, mimetitzant-se en iniciar una relació. Però aquests canvis són totalment voluntaris i en gran manera superficials; és molt difícil que una persona canviï els seus trets essencials de personalitat per mer contacte amb una altra. Per a això és necessària una motivació profunda i interna, és a dir, un procés des de dins, i requereix temps i esforç. Així que, si el teu flamant nou nuvi és un “malote”, dominant, demandant i presenta alguns comportaments explotadors o masclistes, és molt probable que ho sigui amb tu també. O que ja ho estigui sent, però la “ceguesa” de l’enamorament l’estigui passant per alt.

La bona notícia és que tots disposem de mecanismes per acabar caient en el compte que una relació no ens convé; la nostra pròpia sensació de malestar intern. Podem enganyar-nos en la creença que algun dia aquesta xicota que ens prohibeix parlar amb altres noies o ens mira el mòbil diàriament canviarà, però no ho farem eternament. En el fons sabem que una relació que ens provoca més patiment que res no és bona per a nosaltres; el temps que triguem a adonar-nos i prendre mesures dependrà del fort que sigui el nostre aferrament a la fantasia de la parella ideal i del grau d’autoconeixement i autoestima que tinguem.

Perquè abans de treure el fuet i fustigar-nos amb el típic “què li veuria jo a aquesta persona, com vaig poder enamorar-me, posi-aquí-la seva-autodescalificació-favorita”, seria més productiu mostrar més compassió per nosaltres mateixos i acceptar que ens vam tornar a enganxar a un procés totalment natural, que l’única cosa que indica és que estem vius i experimentem emocions i en tot cas, poder examinar què és el que sovint passem per alt que ens acaba perjudicant. Així un altre cop que coneguem a algú podrem estar més atents a determinats senyals per detectar-ho abans.

Per això és bo que l’amor no ho pugui tot, que no ens converteixi en totalment acrítics, ni ens faci prendre decisions precipitades. Que puguem adonar-nos que a més de la passió i l’atracció, es necessiten més elements per fonamentar una relació sana, en la qual ens sentim plenament compresos, valorats i cuidats. I que amb aquesta persona que tan bojos ens tornava pot ser que no sigui factible construir un vincle profund. O no es donin les circumstàncies favorables. Aquí, afavorir aquesta classe de relacions sanes resideix la famosa força que dóna l’amor complet, aquell que es basa en el respecte mutu, intimitat i compromís, però també en la dedicació – que és diferent de l’esforç -. Que no està exempt de conflictes, negociacions, cessions, decepcions i d’altres, perquè qualsevol procés vital comporta la seva quota de malestar, no ens enganyem; la qüestió resideix que la valoració global de la relació sigui satisfactòria i que el benestar que ens aporta superi amb molt els problemes.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El amor no lo puede todo, y está bien así.

[dropcap]C[/dropcap]

uántos de nosotros hemos crecido escuchando que el amor lo puede todo. Que es una fuerza que puede mover montañas, que consigue movilizar ánimos donde otras motivaciones fracasan. Que de él sale lo mejor del ser humano, y también que es ciego. Todo el mundo habla maravillas del amor y, sin embargo, cada día hay más personas que tratan de evitar exponerse a su influjo – infructuosamente -, la mayoría de ellas por “miedo a sufrir”. ¿En qué quedamos pues? ¿No deberíamos correr hacia él? En realidad, sí lo hacemos: la práctica totalidad de las personas busca o sueña con una relación íntima con alguien, pero algunas particularidades del proceso de establecer un vínculo amoroso resultan un peaje muy fuerte. De hecho, es uno de los acontecimientos vitales más estresantes (González y Morena, 1983).

El caso es que los psicólogos no se ponen de acuerdo en la definición de algo tan común como el amor. Hay quien lo cataloga como una emoción, por la intensidad de los síntomas corporales, pero ahí lo están asociando con sus fases iniciales, también conocidas como enamoramiento. Estaríamos hablando de esta sensación de flotar en una nube provocada por la liberación de un cóctel hormonal que nos atonta y a la vez nos aísla de todo aquello que no sea la persona objeto de nuestra atención. Es un estado de euforia tan potente que ha sido descrito, cantado, homenajeado y alabado durante milenios, que sepamos desde que existe la palabra escrita. Y por ello, es ansiado por tantos. Muchos de los refranes sobre el poder del amor se ajustan a este periodo.

Ahora bien, no podemos quedarnos solo en este estado de pasión para definir el amor, pues engloba también conceptos como el apego, el afecto, la intimidad o uno que parece estar pasando de moda, el sistema de cuidados. Popularmente es el componente que aparece cuando se despeja la niebla del enamoramiento y se estabiliza la relación al profundizar en el vínculo con la otra persona. Esto puede dar paso a los dos factores que Sternberg identificó en su modelo triangular de pareja, además de la pasión: la intimidad, que está asociada a la confianza, la complicidad, la amistad y la conexión de pensamiento y sentimientos con el otro – la philía griega -, y el compromiso, que vendría a ser la decisión de estar con alguien y cuidarse mutuamente.

Sin embargo, este es uno de los momentos más temidos por mucha gente, aquel en que la suspensión de juicio del enamoramiento se despeja, aunque sea parcialmente, y aparecen las primeras decepciones: aquella persona que nos parecía ideal, “hecha para nosotros”, empieza a mostrar actitudes que nos sorprenden desagradablemente. Al profundizar en el conocimiento del otro, comenzamos a mirar con algo más de espíritu crítico y desmontamos esa imagen idealizada tan romántica. Hay quien prefiere seguir viviendo en su fantasía y hay quien encuentra demasiado doloroso el aterrizaje en la realidad; puede aparecer malestar o sufrimiento cuando tenemos que separarnos de aquellas expectativas grandiosas que teníamos y hacer balance para decidir si vale la pena continuar o no.

Es un proceso nada sencillo, no totalmente consciente, en el que la persona puede llegar a escoger aferrarse a una fantasía y persistir en pasar por alto comportamientos, actitudes o rasgos de personalidad dañinos, en la esperanza de que el otro cambiará … porque el amor lo puede todo y en el fondo me quiere. Pues va a ser que no, que el amor nos cambia, sí, pero hasta cierto punto nada más. Y que ahí ya no hablamos de amor, sino de resistencia a la renuncia.

Cuando dos personas se encuentran y comienzan a relacionarse, forman un sistema que se influye mutuamente; es habitual adoptar costumbres nuevas, tomar prestado maneras de pensar o de hacer … en definitiva, adaptarse al estilo de tu pareja. Todos tenemos algún amigo o conocido que cambia de aspecto o de opiniones con cada relación que tiene, mimetizándose al iniciar una relación. Pero estos cambios son totalmente voluntarios y en gran medida superficiales; es muy difícil que una persona cambie sus rasgos esenciales de personalidad por mero contacto con otra. Para ello es necesaria una motivación profunda e interna, es decir, un proceso desde dentro, y requiere tiempo y esfuerzo. Así que, si tu flamante nuevo novio es un “malote”, dominante, demandante y presenta algunos comportamientos explotadores o machistas, es muy probable que lo sea contigo también. O que ya lo esté siendo, pero la “ceguera” del enamoramiento lo esté pasando por alto.

La buena noticia es que todos disponemos de mecanismos para acabar cayendo en la cuenta de que una relación no nos conviene; nuestra propia sensación de malestar interno. Podemos engañarnos en la creencia de que algún día esa novia que nos prohíbe hablar con otras chicas o nos mira el móvil a diario cambiará, pero no lo haremos eternamente. En el fondo sabemos que una relación que nos provoca más sufrimiento que otra cosa no es buena para nosotros; el tiempo que tardemos en darnos cuenta y tomar medidas dependerá de lo fuerte que sea nuestro aferramiento a la fantasía de la pareja ideal y del grado de autoconocimiento y autoestima que tengamos.

Porque antes de sacar el látigo y fustigarnos con el socorrido “qué le vería yo a esta persona, cómo pude enamorarme, ponga-aquí-su-autodescalificación-favorita”, sería más productivo mostrar más compasión por nosotros mismos y aceptar que nos volvimos a enganchar a un proceso totalmente natural, que lo único que indica es que estamos vivos y experimentamos emociones y en todo caso, poder examinar qué es lo que solemos pasar por alto que nos acaba perjudicando. Así la próxima vez que conozcamos a alguien podremos estar más atentos a determinadas señales para detectarlo antes.

Por eso es bueno que el amor no lo pueda todo, que no nos convierta en totalmente acríticos, ni nos haga tomar decisiones precipitadas. Que podamos darnos cuenta de que además de la pasión y la atracción, se necesitan más elementos para cimentar una relación sana, en la que nos sintamos plenamente comprendidos, valorados y cuidados. Y que con esa persona que tan locos nos volvía puede ser que no sea factible construir un vínculo profundo. O no se den las circunstancias favorables. Ahí, en favorecer esta clase de relaciones sanas reside la famosa fuerza que da el amor completo, aquel que se basa en el respeto mutuo, intimidad y compromiso, pero también en la dedicación – que es distinta al esfuerzo -. Que no está exento de conflictos, negociaciones, cesiones, decepciones y demás, porque cualquier proceso vital conlleva su cuota de malestar, no nos engañemos; la cuestión reside en que la valoración global de la relación sea satisfactoria y que el bienestar que nos aporta supere con creces los problemas.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies