Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADA"L'incòmode instant de la pregunta". Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

“L’incòmode instant de la pregunta”. Psicodefensa Personal, la columna d’Àlex Garcia

L’incòmode instant de la pregunta

[dropcap]E[/dropcap]

n moltes situacions socials, tant laborals com personals, un dels moments més temuts és aquell en què algú – especialment si té rellevància per a nosaltres – ens fa una pregunta. Moltes persones passen les reunions de treball sofrint per la possibilitat que algun dels assistents repari en elles, però en el terreny de les amistats pot ser fins i tot pitjor: la por a no saber què dir o la pressió autoimposada de contestar alguna cosa original i interessant ens pot deixar paralitzats. Això durant l’incòmode moment, perquè després, quan fem una valoració, no serà estrany treure el fuet del retret intern per reafirmar-nos en la nostra idea dolorosa preferida sobre nosaltres mateixos.

En psicologia hi ha moltes etiquetes per diferenciar les diverses manifestacions d’aquestes dificultats socials: fòbia social, personalitats evitatives, timidesa, etcètera. Totes tenen en comú aquesta por a sotmetre’s a la mirada dels altres, bé perquè els considerem “perillosos”, bé perquè ens hem convençut que no estem a la seva alçada o més freqüentment per ambdues coses. Si ens trobem en algun d’aquests casos, un mètode infal·lible de detecció és monitoritzar nostra reacció habitual a una pregunta. Cap a fora, vermellor facial, titubejos, respostes pobres, nerviosisme visible … en definitiva, senyals d’incomoditat evidents. En el nostre diàleg intern, afany de perfeccionisme, quedar-nos amb la ment en blanc, atenció als símptomes corporals o intents d’endevinar el pensament de l’altre – sempre per a mal – són les accions més corrents.

Com s’arriba a aquesta situació? En principi tots els humans ens preguntem constantment des de petits, sent el mètode més universal per obtenir informació. No obstant això, hi ha bastants més usos de la interrogació com a eina, alguns no massa innocents. Aquesta lliçó l’aprenem ràpid, especialment quan comencem a anar a escola. Qualsevol que hagi passat algun temps amb nens s’adona aviat que, malgrat estar encara desenvolupant les seves habilitats cognitives, són observadors imbatibles i aguts analistes de la realitat. No se’ls escapa tampoc el peculiar paper de les preguntes en l’àmbit escolar: saben perfectament que, quan el professor els hi fa una, coneix la resposta per endavant.

El seu profe no està interrogant-los perquè necessita ampliar el seu coneixement, sinó per comprovar que efectivament se saben la resposta. És més, l’hi pregunta davant del grup d’iguals, per la qual cosa l’avaluació succeeix en presència de tots: la por a dir alguna cosa inconvenient o ridícul pot ser molt elevada. El pitjor malson per a un nen és atreure les burles dels seus companys quan respon incorrectament. Aquest fenomen no és en absolut exclusiu dels centres escolars, doncs abunden els adults amb tendència a exhibir la intel·ligència o rapidesa mental de la seva canalla emprant el mateix mètode davant una audiència composta per altres adults.

Amb l’arribada de l’adolescència, l’efecte de la valoració aliena cotitza molt a l’alça i la possibilitat de ficar la pota en respondre qüestions pot arribar a tints dramàtics. Sobretot quan alhora estem creant-nos una identitat adulta al mateix temps. “Pensaran que sóc ximple”, “no sabré què dir i riuran de mi”, “com m’equivoqui em portaré una bona esbroncada” … que podria fàcilment conduir a profecies autocomplertes de l’estil “sóc un inútil”, “mai dic res interessant”. El retraïment, l’aïllament o l’ansietat social estan servides.

Què podem fer amb aquest aprenentatge distorsionat? Doncs igual que al seu moment ho acceptem i interioritzem, podem aprendre a viure aquestes situacions des d’un altre lloc. Per a això és necessari treballar tant amb els pensaments i emocions que sorgeixen com amb les accions que realitzem, producte de les primeres. Algunes anotacions per perdre la por podrien ser:

La teva resposta no ets tu. En general, la persona que et pregunta sol estar més interessada pel contingut de la contestació que per la teva persona. Quan el teu cap et consulta sobre quan podràs tenir llest l’informe, segurament està més preocupat per la data de lliurament que per avaluar-te. No, els altres no estan tan interessats en tu com tu mateix. No sempre hi ha una intenció inquisitorial relacionada amb tu.

Pots respondre “no ho sé”. De fet, és el més correcte si desconeixes la contestació. No ho sabràs tot a cada moment. La gent et preguntarà per coses de les quals no tens ni idea. Fins i tot pots equivocar-te, sigui per falta de dades, imprecisió o mala memòria. És altament probable que qui t’interpel·la tampoc ho sàpiga. I en cas que no hagis entès bé la pregunta, pots demanar aclariments.

Les preguntes serveixen per conèixer. La vida no és un examen continu. Preguntem en major mesura motivats per desig de saber i la pregunta és la nostra amiga a l’hora de mostrar interès en algú, no per enxampar a l’altre en fals. I si ho fem per a això, tenim un problema.

Som intranscendents la major part del temps. Males notícies, per molt que t’esforcis a buscar una resposta enginyosa o sorprenent que deixi a tothom amb la boca oberta, la vida no és una sit-com. Hi ha guionistes para això. Certament existeixen persones més enginyoses que unes altres, però no significa que el siguin a temps complet ni que els converteixi en superiors. La majoria de les preguntes són banals o rutinàries. Si no ho creïs, fes la prova: quin tipus de preguntes et sol fer la teva mare?

Resultar interessant a algú no depèn de tu. La realitat és que són els altres els que decideixen si ho ets o no. Hi ha qui troba fascinant un documental de dret penal visigot i qui prefereix veure el Clàssic de la temporada. Depèn de les seves preferències personals, no de les teves. Si penses això, possiblement ets tu mateix el que no et veus interessant.

No endevines el pensament. Aquest superpoder encara no es pot adquirir, així que quan intentes atribuir una intenció a qui et pregunta, l’estàs triant tu entre les teves favorites. El context, l’entonació o el llenguatge no verbal ens poden donar pistes sobre missatges implícits, però així i tot especulem.

Tu també pots preguntar. De fet, ho fas contínuament, així que examina quines intencions tens tu i quines conclusions treus de les contestacions obtingudes. És molt probable que t’adonis de l’inofensiu que resulta el teu judici sobre els altres i el poc contingut transcendental de la majoria d’elles.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

El incómodo instante de la pregunta

[dropcap]E[/dropcap]

n muchas situaciones sociales, tanto laborales como personales, uno de los momentos más temidos es aquel en que alguien – especialmente si tiene relevancia para nosotros – nos hace una pregunta. Muchas personas pasan las reuniones de trabajo sufriendo por la posibilidad de que alguno de los asistentes repare en ellas, pero en el terreno de las amistades puede ser incluso peor: el miedo a no saber qué decir o la presión autoimpuesta de contestar algo original e interesante nos puede dejar paralizados. Eso durante el incómodo momento, porque después, cuando hagamos una valoración, no será raro sacar el látigo del reproche interno para reafirmarnos en nuestra idea dolorosa preferida sobre nosotros mismos.

En psicología hay muchas etiquetas para diferenciar las diversas manifestaciones de estas dificultades sociales: fobia social, personalidades evitativas, timidez, etcétera. Todas tienen en común este miedo a someterse a la mirada de los demás, bien porque los consideremos “peligrosos”, bien porque nos hayamos convencido de que no estamos a su altura o más comúnmente por ambas cosas. Si nos encontramos en alguno de estos casos, un método infalible de detección es monitorizar nuestra reacción habitual a una pregunta. Hacia afuera, enrojecimiento facial, titubeos, respuestas pobres, nerviosismo visible … en definitiva, señales de incomodidad evidentes. En nuestro diálogo interno, afán de perfeccionismo, quedarnos con la mente en blanco, atención a los síntomas corporales o intentos de adivinar el pensamiento del otro – siempre para mal – son las acciones más corrientes.

¿Cómo se llega a esta situación? En principio todos los humanos nos preguntamos constantemente desde pequeños, siendo el método más universal para obtener información. Sin embargo, hay bastantes más usos de la interrogación como herramienta, algunos no demasiado inocentes. Esta lección la aprendemos rápido, especialmente cuando empezamos a ir a la escuela. Cualquiera que haya pasado algún tiempo con niños se da cuenta pronto de que, a pesar de estar aún desarrollando sus habilidades cognitivas, son observadores imbatibles y agudos analistas de la realidad. No se les escapa tampoco el peculiar papel de las preguntas en el ámbito escolar: saben perfectamente que, cuando el profesor les hace una, conoce la respuesta por adelantado.

Su profe no está interrogándoles porque necesite ampliar su conocimiento, sino para comprobar que efectivamente se saben la respuesta. Es más, se lo pregunta delante del grupo de iguales, por lo que la evaluación ocurre en presencia de todos: el miedo a decir algo inconveniente o ridículo puede ser muy elevado. La peor pesadilla para un niño es atraer las burlas de sus compañeros cuando responde incorrectamente. Este fenómeno no es en absoluto exclusivo de los centros escolares, pues abundan los adultos con tendencia a exhibir la inteligencia o rapidez mental de su prole empleando el mismo método ante una audiencia compuesta por otros adultos.

Con la llegada de la adolescencia, el efecto de la valoración ajena cotiza muy al alza y la posibilidad de meter la pata al responder cuestiones puede llegar a tintes dramáticos. Sobre todo cuando a la vez estamos creándonos una identidad adulta al mismo tiempo. “Van a pensar que soy tonto”, “no voy a saber qué decir y se reirán”, “como me equivoque me llevaré una buena bronca” … que puede fácilmente conducir a profecías autocumplidas del estilo “soy un inútil”, “nunca digo nada interesante”. El retraimiento, el aislamiento o la ansiedad social están servidas.

¿Qué podemos hacer con este aprendizaje distorsionado? Pues igual que en su momento lo aceptamos e interiorizamos, podemos aprender a vivir estas situaciones desde otro lugar. Para eso es necesario trabajar tanto con los pensamientos y emociones que surgen como con las acciones que realizamos, producto de las primeras. Algunos apuntes para perder el miedo podrían ser:

Tu respuesta no eres tú. Por lo general, la persona que te pregunta suele estar más interesada por el contenido de la contestación que por tu persona. Cuando tu jefe te consulta sobre cuándo podrás tener listo el informe, seguramente está más preocupado por la fecha de entrega que por evaluarte. No, los demás no están tan interesados en ti como tú mismo. No siempre hay una intención inquisitoria relacionada contigo.

Puedes responder “no lo sé”. De hecho, es lo más correcto si desconoces la contestación. No lo vas a saber todo en cada momento. La gente te preguntará por cosas de las que no tienes ni idea. Incluso puedes equivocarte, sea por falta de datos, imprecisión o mala memoria. Es altamente probable que quien te interpela tampoco lo sepa. Y en caso de que no hayas entendido bien la pregunta, puedes pedir aclaraciones.

Las preguntas sirven para conocer. La vida no es un examen continuo. Preguntamos en mayor medida motivados por deseo de saber y la pregunta es nuestra amiga a la hora de mostrar interés en alguien, no para pillar al otro en falso. Y si lo hacemos para eso, tenemos un problema.

Somos intrascendentes la mayor parte del tiempo. Malas noticias, por mucho que te esfuerces en buscar una respuesta ingeniosa o sorprendente que deje a todo el mundo con la boca abierta, la vida no es una sit-com. Hay guionistas para eso. Ciertamente existen personas más ingeniosas que otras, pero no significa que lo sean a tiempo completo ni que les convierta en superiores. La mayoría de las preguntas son banales o rutinarias. Si no lo crees, haz la prueba: ¿qué tipo de preguntas te suele hacer tu madre?

Resultar interesante a alguien no depende de ti. La realidad es que son los demás los que deciden si lo eres o no. Hay quien encuentra fascinante un documental de derecho penal visigodo y quien prefiere ver el Clásico de la temporada. Depende de sus preferencias personales, no de las tuyas. Si piensas esto, posiblemente eres tú mismo el que no te ves interesante.

No adivinas el pensamiento. Ese superpoder todavía no se puede adquirir, así que cuando intentas atribuir una intención a quien te pregunta, la estás eligiendo tú entre tus favoritas. El contexto, la entonación o el lenguaje no verbal nos pueden dar pistas sobre mensajes implícitos, pero aun así especulamos.

Tú también puedes preguntar. De hecho, lo haces continuamente, así que examina qué intenciones tienes tú y qué conclusiones sacas de las contestaciones obtenidas. Es muy probable que te des cuenta de lo inofensivo que resulta tu juicio sobre los demás y el poco contenido trascendental de la mayoría de ellas.

Àlex Garcia.

Psicòleg i Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies