Dimarts,5 març, 2024
IniciSANT QUIRZEQuè considera lleu, greu o molt greu l'ACA a l'hora de sancionar...

Què considera lleu, greu o molt greu l’ACA a l’hora de sancionar per consum excessiu d’aigua?

JAVI QUINTANO
9/2/2024 | 20:00:32

Tu llegeixes gratis, però la informació vol hores. Si t’agrada el què llegeixes, anuncia’t o associa’t i fes possible que seguim publicant.

Segons informa l’Ajuntament de Sant Quirze, s’ha aprovat inicialment un text, basat en el model de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que serveix com a marc per afrontar la situació de manca d’aigua que pateix Catalunya.

Segons aquest model, que és només un model i no és el text definitiu o ordenança muncipal de Sant Quirze, que previsiblement s’aprovarà al Ple de febrer, les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Son infraccions lleus:

 • Omplir o reomplir piscines d’una superfície menor de 10 metres quadrats.
 • Regar jardins, zones verdes i horts, d’una superfície menor de 200 metres quadrats.
 • Rentar vehicles o barques fora d’establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.
 • Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
 • Utilitzar l’aigua per l’eliminació de pols i partícules en suspensió.
 • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua d’una superfície menor de 10 metres quadrats.
 • Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
 • Incomplir les limitacions que apliquen a granges.
 • El consum excessiu d’aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic.
 • El consum excessiu d’aigua potable de xarxa en cas d’estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.
 • Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti únicament l’escomesa.
 • Qualsevol altre acció que suposi l’incompliment de les limitacions fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.
 • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos.

Son infraccions greus:

 • Omplir o reomplir piscines d’una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
 • Regar jardins, zones verdes, i horts, d’una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.
 • Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua.
 • Omplir estanys, bases, llacs i cursos d’aigua artificials d’una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
 • El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.
 • El consum excessiu d’aigua potable de xarxa en cas d’estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat
 • Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti a la xarxa de distribució d’aigua potable.
 • No presentar els plans de reducció de consum requerits per l’Ajuntament o incomplir les seves previsions.
 • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s’activi l’escenari d’emergència.

Son infraccions molt greus:

 • Omplir o reomplir piscines d’una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
 • Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l’aigua.
 • Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.
 • Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.
 • Regar jardins, zones verdes, i horts, d’una superfície igual o superior a 500 metres.
  Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials d’una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
 • El consum excessiu d’aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d’un 25% del llindar establert.
 • El consum excessiu d’aigua potable de la xarxa en cas d’estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d’un 25% del límit fixat
 • Accions que interfereixin amb el servei d’abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l’aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l’afectació sobre el servei d’abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.
 • Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l’Alcaldia en relació a la adopció de les mesures contemplades en aquesta ordenança.

 Sancions i graduació

Les infraccions previstes en aquesta normativa seran sancionades, conforme als límits establerts en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, amb les multes següents:
a) Infraccions lleus: fins a 750 euros
b) Infraccions greus: de 751 fins a 1.500 euros
c) Infraccions molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros.

Per a la graduació de les sancions s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) L’estat de sequera hidrològica concret declarat en el municipi (alerta, excepcionalitat o emergència).
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat dels danys o de les pèrdues de recurs derivades de la infracció.
c) L’alteració causada i el grau d’afectació que aquesta infracció hagi tingut sobre el sistema d’abastament.
d) L’existència d’intencionalitat, així com el grau de participació en els fets de l’infractor i les seves circumstàncies particulars, la situació de greuge respecte d’altres usuaris i el benefici obtingut.
e) La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de dues infraccions de la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma en via administrativa.
f) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
En cap cas la imposició d’una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides.
La imposició de sancions és independent de l’obligació exigible, en qualsevol moment, al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada a l’estat originari així com la indemnització pels danys i perjudicis causats al servei públic municipal.

Es tindran en compte les circumstàncies

Segons l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, la voluntat és poder fer una gestió responsable de l’aigua perquè es puguin cobrir totes les necessitats del poble, les de casa, però també el comerç, el teixit productiu, les comunitàries o la pagesia. De la mateixa manera, Oliveras puntualitza que, en l’aplicació de la norma, es tindran en compte situacions de la ciutadania, com els que poden resultar de consums més elevats per part de persones que pateixen malalties o situacions familiars diverses, com les custòdies compartides.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -spot_img
- PUBLICITAT -spot_img
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies