Dissabte,20 abril, 2024
IniciA PORTADASilviogiovanni Viola nou col·laborador de Diari Sant Quirze amb la columna "La...

Silviogiovanni Viola nou col·laborador de Diari Sant Quirze amb la columna “La Pizza del espacio”.

  • L’art requereix disciplina. La meva rutina diària em demana una hora de poesia, i, almenys, un parell de dibuixos pel que fa a pintures.
  • M’encanta explicar-me una història. Després la tradueixo a art.

C. R. /CULTURA.  L’artista italià Silviogiovanni Viola (Polistena, 1984) inicia la seva col·laboració com a columnista amb Diari de Sant Quirze a partir de la pròxima setmana amb la columna “La pizza del espacio”.

Silviogiovanni Viola treballa com a sotsoficial del cos dels carabiners italians, però també, en paral·lel, és artista multidisciplinari que escriu contes, novel·les i poesies i, a més, també expressa les seves emocions a través de la seva obra pictòrica, uns quadres d’avantguarda que no deixen impassible a qui els gaudeix en les seves múltiples exposicions.

Viola és valorat com a artista emergent italià i la seva obra pictòrica és reconeguda a Itàlia, i també comença a ser reconeguda a Barcelona, on ha participat recentment en una exposició organitzada per la galeria Wynwood Art Gallery de Barcelona.

Silviogiovanni Viola es mostra com l’artista i geni creatiu que és a través de les preguntes que ha respost al nostre equip de redacció, perquè els nostres lectors ho puguin conèixer millor.

Silviogiovanni, creus que el món s’està convertint en alguna cosa millor o pitjor?

Crec que estic agafant un refredat, que és realment una cosa molt dolenta.

Què és el que et motiva a escriure? I a pintar?

Necessites tu motivació per respirar? Necessita el teu cor cap motivació per bategar? El meu art és igual, el meu art no requereix un “perquè” sinó un “com”.

Tens un sistema per crear? Per exemple, com aixecar-se a les vuit de la matinada, començar a les nou i crear fins a la tarda?

L’art requereix disciplina. La meva rutina diària em demana una hora de poesia, i, almenys, un parell de dibuixos pel que fa a pintures.

Quina és la part més satisfactòria d’escriure poesia per a tu?

Deixar que els meus pensaments respiren a través dels meus versos.

Quina és la part més satisfactòria de pintar per a tu?

Em permet endreçar i netejar el desordre.

Quina és la raó pel teu interès en l’art?

Jo no tinc un “interès” en l’art. Jo sóc l’art en mi mateix.

Què hi ha quan comparteixis l’art amb una audiència, amb el teu públic?

Considero que el meu públic és realment afortunat de compartir el meu temps.

Què fa que t’allunyis de l’escriptura per apropar-te a la pintura o, a l’inrevés, que t’allunyis de la pintura per apropar-te a l’escriptura?

Sóc un home renaixentista amb insígnies: la meva creació no té límits.

Com es fa per transformar una idea en un treball d’art?

M’encanta explicar-me una història. Després la tradueixo a art.

Creu que els millors poemes haurien de capturar la vida real?

Aquesta no és una pregunta apropiada. L’art sempre parla de la vida i viceversa.

És possible separar el teu treball artístic de la teva vida?

Vols dir amb un ganivet?

Tens la sensació que la gent no t’entengui?

Au, sóc un geni. És clar que la gent no m’entén.

Creus en la vida després de la mort? Com creus que podria ser?

Crec que hi ha vida després de la mort, però no seria tan optimista amb això. Cher va escriure una cançó sobre la vida després de l’amor: t’agrada?

Has demostrat que ets un bon escriptor en poesia. Podries escriure una bona novel·la també? Creus que és una qüestió de talent?

Vaig escriure novel·la, contes curts, poemes, tot i que prefereixo la poesia perquè com diu en Telonious Monk “Menys és millor”.

Sents, a vegades, que la teva pròxima creació artística ha de ser millor que la que vas crear prèviament?

Sóc un artista amb talent i un militar: no conec la por.

Que et sembla l’èxit com a jove artista que ets?

El verd és el color tant de l’esperança com dels diners.

D’on prové la inspiració per a tu?

Au, va!, parles de debò sobre la inspiració? Els veritables artistes no necessiten inspiració en absolut: necessiten respirar, perquè el seu cervell necessita respirar. L’artista és només un filtre, un pretext humà per fer que l’art sigui real.

¿L’art que està dins d’un museu també influeix?

De cap manera. El meu art neix al meu cervell, no al llit d’un altre artista.

Per què el títol de “La pizza del espacio” per a la teva columna com a col·laborador al Diari de Sant Quirze?

Perquè em recorda la novel·la de Douglas Adam “Adéu i gràcies per tot el peix”.

Què podem explicar de la teva pròxima creació? I per què s’ha donat?

Estàs segur que en vols saber?

Quin és el somni que vols fer realitat a l’art?

Ser el millor artista del món.

Per què t’estimes tant Barcelona?

Perquè és molt acolorida: tant en l’arquitectura com en les persones.

Defineix-te en 3 paraules.

SIMPLEMENT EL MILLOR

Ets una persona feliç?

La felicitat no és un estat d’ànim sinó una forma de viure.

Moltes gràcies per aquesta interessant entrevista Silviogiovanni Viola, benvingut a Diari de Sant Quirze i seguirem amb atenció la teva columna “La pizza del espacio”.

ENTREVISTA A SILVIOGIOVANNI VIOLA, NUEVO COLABORADOR DE DIARI SANT QUIRZE CON LA COLUMNA “LA PIZZA DEL ESPACIO”

El artista italiano Silviogiovanni Viola (Polistena, 1984) inicia su colaboración como columnista con Diari de Sant Quirze a partir de la semana que viene con la columna “La pizza del espacio”.

Silviogiovanni Viola trabaja como Suboficial del cuerpo de los Carabineri italianos, pero también, en paralelo, es artista multidisciplinar que escribe cuentos, novelas  y poesías y además también expresa sus emociones a través de su obra pictórica, unos cuadros de avanguardia que no dejan impasible a quién los disfruta en sus múltiples exposiciones.

Viola es valorado como artista emergente italiano y su obra pictórica es reconocida en Italia, y también empieza a ser reconocida en Barcelona, dónde recientemente ha participado en una exposición organizada por la galería Wynwood Art Gallery en Barcelona.

Silviogiovanni Viola se muestra como el artista y genio creativo que es a través de las preguntas que ha contestado a nuestro equipo de redacción, para que nuestros lectores lo puedan conocer mejor.

Silviogiovanni ¿ crees que el mundo está convirtiéndose en algo mejor o peor?

Creo que estoy cogiendo un resfriado, que es realmente algo muy malo.

¿Qué es lo que te motiva a escribir? ¿ y a pintar?

¿Necesitas tú motivación para respirar? ¿ Necesita tu corazón motivación para latir? Pues a mi arte le sucede igual, mi arte no requiere un “porque” sino un “cómo”.

¿Tienes un sistema para crear? Por ejemplo, cómo levantarse a las ocho de la mañana, empezar a las nueve y ¿crear hasta la tarde?

El arte requiere disciplina. Mi rutina diaria me pide una hora de poesía, y, al menos, un par de dibujos en cuanto se refiere a pinturas.

¿Cuál es la parte más satisfactoria de escribir poesía para ti?

Dejar que mis pensamientos respiren a través de mis versos.

¿Cuál es la parte más satisfactoria de pintar cuadros para ti?

Permitirme ordenar y limpiar el desorden.

¿Cuál es la razón por tu interés en el arte?

Yo no tengo un “interés” en el arte. Yo tengo el arte en mí mismo.

¿Qué hay cuando compartes tu arte con una audiencia, con tu público?

Considero que mi público es realmente afortunado al compartir mi tiempo.

¿Qué hace que te alejes de la escritura para acercarte a la pintura o, al contrario, que te alejes de la pintura para acercarte a la escritura?

Soy un hombre renacentista con insignias: mi creación no tiene límites.

¿Cómo haces para transformar una idea en una obra de arte?

Me encanta contarme una historia. Luego lo traduzco en arte.

¿Crees que los mejores poemas deberían capturar la vida real?

Esta no es una pregunta apropiada. El arte siempre habla de la vida y viceversa.

¿Es posible que separes tu trabajo artístico de tu vida?

¿Quieres decir con un cuchillo?

¿Sueles tener la sensación de que la gente no te entiende?

Vamos, soy un genio. Por supuesto, la gente no me entiende.

¿Crees en la vida después de la muerte? ¿Cómo crees que podría ser?

Creo que hay vida después de la muerte, pero no sería tan optimista con eso. Cher escribió una canción sobre la vida después del amor: ¿te gusta?

Has demostrado que eres un buen escritor en poesía. ¿Serías capaz de escribir una buena novela también? ¿Crees que es una cuestión de talento?

He escrito novela, cuentos cortos, poemas, aunque prefiero la poesía porque se apega a la enseñanza de Telonious Monk “Menos es mejor”.

¿Sientes, en ocasiones, que tu próxima creación artística tiene que ser mejor que la que creaste previamente?

Soy un artista con talento y un militar: no conozco el miedo.

¿Cómo te parece el éxito como joven artista que eres?

El verde es el color tanto de la esperanza como del dinero.

¿De dónde proviene la inspiración para ti?

Oh, vamos: ¿hablas en serio sobre la inspiración? Los verdaderos artistas no necesitan inspiración en absoluto: necesitan respirar, por lo que su cerebro necesita respirar. El artista es solo un filtro, un pretexto humano para hacer que el arte sea real.

¿El arte que está dentro de un museo también te influye?

De ningún modo. Mi arte nace en mi cerebro, no en la cama de otro artista.

¿Por qué el título de “La pizza del espacio” para tu columna como colaborador en Diari de Sant Quirze?

Porque me recuerda a la novela de Douglas Adam “Adiós y gracias por todo el pescado”.

¿Qué nos puedes explicar de tu próxima creación? Y ¿Por qué se ha dado?

¿Estás seguro de que quieres saber?

 ¿Cuál es tu sueño que quieres hacer realidad en el arte?

Ser el mejor artista del mundo.

¿Por qué amas tanto a Barcelona?

Porque es muy colorida: tanto en la arquitectura como en las personas.

Defínete en 3 palabras.

SIMPLEMENTE EL MEJOR

¿Eres una persona feliz?

La felicidad no es un estado de ánimo sino una forma de vivir.

Muchas gracias por esta interesante entrevista Silviogiovanni Viola, bienvenido a Diari de Sant Quirze y seguiremos con atención tu columna “La pizza del espacio”.

INTERVISTA A VIOLA SILVIOGIOVANNI, NUOVO CONTRIBUTOR DI SANT QUIRZE DIARI NELLA COLONNA “ LA PIZZA DELLO SPAZIO”

L’artista italiano Silviogiovanni Viola (Polistena, 1984) ha iniziato la sua collaborazione come editorialista con Diari de Sant Quirze dal accanto alla colonna settimana “Pizza Spazio”.

Silviogiovanni Viola lavora come un ufficiale del Corpo graduato dei Carabinieri italiani, ma anche, in parallelo, è un artista multidisciplinare che scrive racconti, romanzi e poesie ed esprime anche le sue emozioni attraverso i suoi dipinti, un opere d’arte di Avanguardia che non lasciano indifferente chi li gode nelle loro molteplici mostre.

Viola è valutato come artista emergente italiano ei suoi dipinti è riconosciuto in Italia, ed è anche cominciando ad essere riconosciuto a Barcellona, dove ha recentemente partecipato ad una mostra organizzata dalla galleria Wynwood Art Gallery di Barcellona.

Silviogiovanni Viola mostrato come l’artista e il genio creativo che è attraverso le domande che avete risposto al nostro team editoriale, in modo che i nostri lettori possono imparare meglio.

Silviogiovanni, secondo te, il mondo sta migliorando o peggiorando?

Penso che sto prendendo un raffreddore, che è davvero qualcosa di molto brutto.

Cosa ti motiva a scrivere? E a dipingere?

Hai bisogno della tua motivazione per respirare? Il tuo cuore ha bisogno di motivazione per battere? Perché la mia arte accade allo stesso modo, la mia arte non richiede un “perché” ma un “come”.

Hai un sistema per creare? Ad esempio, come alzarsi alle otto del mattino, iniziare alle nove e creare fino al pomeriggio?

L’arte richiede disciplina. La mia routine quotidiana mi chiede un’ora di poesia e, almeno, un paio di disegni quando si tratta di dipinti.

Qual è la parte più soddisfacente della scrittura di poesie per te?

Lascia che i miei pensieri respirino attraverso i miei versi.

Qual è la parte più soddisfacente di dipintare arte per te?

Permettimi di ordinare e ripulire il casino.

Qual è la ragione del tuo interesse per l’arte?

Non ho un “interesse” nell’arte. Ho arte in me stesso.

Cosa c’è quando condividi la tua arte con un pubblico, con il tuo pubblico?

Ritengo che il mio pubblico sia davvero fortunato a condividere il mio tempo.

Cosa ti fa allontanare dalla scrittura per avvicinarti alla pittura o, al contrario, allontanarti dalla pittura per avvicinarti alla scrittura?

Sono un uomo del Rinascimento con i distintivi: la mia creazione non ha limiti.

Come si fa a trasformare un’idea in un’opera d’arte?

Adoro raccontare una storia. Poi lo traduco in arte.

Pensi che le migliori poesie debbano catturare la vita reale?

Questa non è una domanda appropriata. L’arte parla sempre della vita e viceversa.

È possibile che separi il tuo lavoro artistico dalla tua vita?

Intendi con un coltello?

Di solito hai la sensazione che le persone non ti capiscano?

Dai, sono un genio. Certo, le persone non mi capiscono.

Credi nella vita dopo la morte? Come pensi che potrebbe essere?

Penso che ci sia una vita dopo la morte, ma non ne sarei così ottimista. Cher ha scritto una canzone sulla vita dopo l’amore: ti piace?

Hai dimostrato di essere un buon scrittore di poesia. Saresti in grado di scrivere anche un buon romanzo? Pensi che sia una questione di talento?

Ho scritto romanzi, racconti, poesie, anche se preferisco la poesia perché aderisce all’insegnamento del monaco di Telonious “Less is better”.

A volte pensi che la tua prossima creazione artistica debba essere migliore di quella che hai creato in precedenza?

Sono un artista di talento e un militare: non conosco la paura.

Come ti piace il successo come giovane artista?

Il verde è il colore della speranza e del denaro.

Da dove viene l’ispirazione?

Oh, andiamo: sei serio sull’ispirazione? I veri artisti non hanno bisogno di ispirazione: hanno bisogno di respirare, quindi il loro cervello ha bisogno di respirare. L’artista è solo un filtro, un pretesto umano per rendere l’arte reale.

Anche l’arte che si trova all’interno di un museo ti influenza?

Assolutamente no. La mia arte nasce nel mio cervello, non nel letto di un altro artista.

Perché il titolo di “La pizza del espacio” per la tua rubrica come collaboratore in Diari de Sant Quirze?

Perché mi ricorda il romanzo di Douglas Adam “Arrivederci e grazie per tutto il pesce”.

Cosa puoi dirci della tua prossima creazione? E perché è stato dato?

Sei sicuro di volerlo sapere?

 Qual è il tuo sogno che vuoi rendere realtà nell’arte?

Sii il miglior artista del mondo

Perché ami Barcellona così tanto?

Perché è molto colorato: sia nell’architettura che nelle persone.

Definisci te stesso in 3 parole.

SEMPLICEMENTE IL MEGLIO

Sei una persona felice?

La felicità non è uno stato mentale, ma un modo di vivere. 

Grazie mille per questa interessante intervista Silviogiovanni Viola, benvenuto a Diari de Sant Quirze e seguiremo con attenzione la colonna “La pizza del espacio”.

INTERVIEW WITH SILVIO GIOVANNI VIOLA, NEW CONTRIBUTOR TO DIARI DE SANT QUIRZE WITH THE COLUMN “LA PIZZA DEL ESPACIO”

The Italian artist Silviogiovanni Viola (Polistena, 1984) starts his collaboration as a contributor for Diari de Sant Quirze starting next week with the column “LA PIZZA DEL ESPACIO”

Silviogiovanni Viola works as a Subofficer of the team of the Italian Carabineri, but also, in parallel, is a multidisciplinary artist who writes stories, novels, and poems and also expresses his emotions through his pictorial work, avant-garde paintings that does not leave impassive who enjoys them in their multiple exhibitions.

Viola is valued as an emerging Italian artist and her pictorial work is recognized in Italy, and also begins to be recognized in Barcelona, ​​where she recently participated in an exhibition organized by the Wynwood Art Gallery in Barcelona.

Silviogiovanni Viola is shown as the artist and creative genius that is through the questions he has answered to our writing team, so that our readers can get to know him better.

Silviogiovanni, do you think that the world is getting better or worse?

I think I am getting a cold: that is really bad.

What motivates you to write? And to paint?

Do you need motivation to breath? Does your heart need motivation to beat? So my art doesn’t require a “why”, but a “how”.

Do you have a certain system of creating? Like, do you wake up at eight, start at nine and create till evening?

Art requires discipline. My daily routine prescribes me to offer one hour to poetry and, at least, a couple of sketches as regards to painting.

What is the most satisfying part of writing poetry for you?

Letting my thoughts to breath through the verses.

What is the most satisfying part of painting art for you?

Cleaning up the mess.

What is the reason for this interest in art?

I am not “interested” in art. I am art myself.

What about when you publish your work in front of an audience?

I consider my audience really lucky to share my time.

What made you venture away from painting in favour of writing, or to writing in favour to painting?

I am a renaissance man with the epaulettes: my creation has no bounduaries.

How do you go about transforming an idea into a physical piece?

I love to tell myself a story. Then I translate it into art.

Do you think the best poems should capture real life?

This is not an appropriate question. Art always talks about life and vice versa.

Is it possible for you to separate your work from your life?

 Do you mean with a knife?

Do you often have the feeling that people misunderstand you?

Come on, I am a genius. Of course people misunderstand me.

Do you believe in life after death? What do you think it looks like?

I think there is life after death but I wouldn’t be so much optimistic with it. Cher wrote a song about life after love: do you like it?

Youve proven yourself as a writer in poetry. Would you be able to write a good romance as well? Is it a question of talent?

I have written romance, short stories, poems, although I prefer poetry because it sticks to Telonious Monk’s teaching “less is best”.

Do you sometimes feel pressure that your next creation has to be better than the one you created before?

I am a talented artist and an officer: I know no fear.

What do success look like to you as a young artist?

 Green is the colour of both hope and dollars.

Where does inspiration come  from to you?

Oh, come on: are you serious with inspiration? Real artist need no inspiration at all: they need to breathe, so their brain need to breathe. The artist is just a filter, a human pretext to make art real.

Does the art thats inside a museum also influence you?

Not at all. My art is born into my brain, not into another artist’s bed.

Why this name “La pizza del espacioto collaborate in our newspaper?

Because it reminds me Douglas Adam’s novel “goodbye and thanks for all the fish”.

What is about your next creation? Why?

Are you sure you wanna know?

What is your dream to come true in art?

To be the best artist in the world.

Why do you love Barcelona so much?

Because it’s so colourful: from architecture to people.

Define yourself in 3 words.

SIMPLY-THE-BEST

Are you a happy person ?

Happy is not a state of mind but a way of living.

Thank you very much for this interesting interview Silviogiovanni Viola, welcome to Diari de Sant Quirze and we will follow your column “La pizza del espacio” with attention.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies