Inici » a-ultimesnoticies » Estabilitat a les dades delinqüencials de l’any 2017 en el Vallès Occidental

Estabilitat a les dades delinqüencials de l’any 2017 en el Vallès Occidental

  • Les xifres són molt semblants a les de l’any 2016,  les ABP de Cerdanyola del Vallès i de Sabadell han disminuït els fets delictius mentre que a Rubí i a Terrassa han augmentat, tot i que en menor mesura 

SOCIETAT.  Els fets delictius a la RPMN en els darrers 5 anys s’han reduït en un  7,58 %.  S’ha passat d’un total de 117.543 fets el 2013 a 108.631 fets delictius succeïts durant el 2017.

El 2016 van succeir 107.365 fets delictius i el 2017 els fets van ascendir a 108.631, per tant es van incrementar lleugerament en un 1,18 %. Aquest increment es concentra en les estafes, aquesta tipologia delictiva va pujar un 18,55 % respecte l’any 2016 i, en concret, les estafes que s’esdevenen en les xarxes socials. La resta de fets delictius van baixar o van variar poc dels succeïts l’any 2016.

COMISSARIA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

La comissaria de Cerdanyola del Vallès, que aglutina els municipis de Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, va patir un total de 7.917 fets delictius l’any 2017, són 473 fets menys dels que va patir el 2016, que van ser 8.390. 

Delictes contra les persones

Aquests delictes han patit un lleuger augment d’un any a l’altre, en concret es van denunciar 917 fets el 2016 i 952 el 2017. Augmenten els delictes de lesions, de 269 el 2016 a 290 el 2017. També pugen les agressions sexuals, en concret de 12 fets que van succeir el  2016 passen a 17 en el 2017. El mateix passa amb els abusos sexuals, es van produir 14 fets el 2016 i 18 el 2017. Quant als homicidis, no n’hi ha hagut cap ni el 2016 ni el 2017, les temptatives d’homicidi però s’incrementen de 2 a 3 fets el 2017. Els delictes de maltractament en l’àmbit de la llar augmenten de 160 el 2016 a 184 el 2017.

Delictes contra el patrimoni 

Quant als delictes contra el patrimoni s’han produït 455 fets menys el 2017 comparativament amb el 2016, en concret de 6.781 fets el 2016 passem als 6.326 el 2017.

Hi ha un lleuger increment en els robatoris interior de domicili, que passen de 467 fets el 2016 a 538 el 2017 i dels robatoris amb violència i intimidació en establiments comercials ( de 22 a 43 el 2017). També passa amb les estafes que van de 755 fets el 2016 a 879 el 2017 i els robatoris amb violència o intimidació dins de domicili que passen de 5 el 2016 a 11 el 2017.

La resta de delictes però, baixen considerablement. En concret, el 2016 es van denunciar 2.335 furts i el 2017 van ser 2.085. Baixen també els robatoris amb força a empresa que passen de 168 el 2016 a 121 el 2017, així com els robatoris amb força a establiment que passen de 128 el 2016 a 76 el 2017. També els robatoris amb força interior de vehicle passen de 139 el 2016 a 108 el 2017 i els danys que van ser 1.458 fets el 2016 i 1.349 el 2017. Quant a les estrebades baixen de 121 el 2016 a 85 el 2017.

Delictes contra la seguretat viària

Aquesta tipologia delictiva ha disminuït en 27 fets, de 412 fets el 2016 a 385 el 2017. Destaca la baixada en els delictes de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i /o drogues de 213 fets el 2016 a 192 el 2017.

Delictes contra la salut pública 

Quant a salut pública no hi ha hagut un increment de fets, es van produir 32 fets del 2016, exactament els mateixos que el 2017.

COMISSARIA DE SABADELL 

La comissaria de Sabadell va patir un total de 13.981 fets delictius l’any 2017, són 391 fets menys dels que va patir zona el 2016, que van ser 14.372.

Delictes contra les persones 

Aquests delictes han patit un lleuger augment d’un any a l’altre, en concret es van denunciar 1.451 fets el 2016 i 1.472 el 2017. Augmenten els delictes de lesions, de 461 el 2016 a 480 el 2017. També pugen les agressions sexuals, en concret de 24 fets que van succeir el  2016 passen a 37 en el 2017. El mateix passa amb els abusos sexuals, es van produir 36 fets el 2016 i 46 del 2017. Quant als homicidis es van produir 2 fets el 2016 i 4 el 2017, les temptatives d’homicidi també s’incrementen de 4 a 13 fets el 2017. Els delictes de maltractament en l’àmbit de la llar augmenten de 203 el 2016 a 214 el 2017.

Per contra, baixen els delictes d’amenaces que passen de 424 fets el 2016 a 390 el 2017, les coaccions que passen de 22 el 2016 a 18 fets el 2017. També baixa la violència física i psíquica habitual en l’àmbit de familiar, passa de 22 fets el 2016 a 18 el 2017.

Delictes contra el patrimoni

Quant als delictes contra el patrimoni s’han produït 505 fets menys el 2017 comparativament amb el 2016, en concret de 11.962 fets el 2016 passem als 11.457 el 2017.

Tots els fets delictius relacionats amb el patrimoni baixen menys els robatoris interior de domicili que passen de 890 fets el 2016 a 926 el 2017 i les estrebades que passen de 1.322 el 2016 a 1.674 el 2017.

Els robatoris amb força a empresa passen de 272 el 2016 a 205 el 2017, quant als robatoris amb força a establiment es van produir 280 fets el 2016 i 227 fets el 2017. De robatoris amb força a interior de vehicle n’hi van haver 1.241 el 2016 i 1.039 el 2017. Els furts baixen de 3.857 fets a 3.812 el 2017 i els  danys passen de 2.163 el 2016 a 2.062 el 2017.

Quant a robatoris amb violència i/o intimidació dins de domicili  se’n van produir 18 el 2016 i 10 el 2017. D’estrebades se’n van denunciar 266 el 2016 i 164 el 2017 i de robatoris violents al carrer 413 el 2016 davant de 382 el 2017.

Delictes contra la seguretat viària

Aquesta tipologia delictiva ha augmentat en 42 fets, de 560 fets el 2016 a 602 el 2017. 

Delictes contra la salut pública 

Quant a salut pública hi ha hagut un increment de fets, de 70  el 2016 a 87 el 2017.

COMISSARIA DE RUBÍ 

La comissaria de Rubí va patir un total de 8.995 fets delictius l’any 2017, són 260 fets més dels que va patir zona el 2016, que van ser 8.735.

Delictes contra les persones

Aquests delictes han disminuït d’un any a l’altre, en concret 876 fets el 2016 i 796 el 2017. Disminueixen els delictes d’agressions sexuals, en concret de 16 fets que van succeir el  2016 passen a 10 en el 2017. El mateix passa amb els abusos sexuals, és van produir 27 fets el 2016 i 19 del 2017. Quant als homicidis, al 2016 no n’hi va haver cap i el 2017 en canvi n’hi va haver 1 fet, les temptatives d’homicidi s’incrementen de 3 fets el 2016 a 4 fets el 2017. Per contra els delictes de maltractament en l’àmbit de la llar augmenten de 38 el 2016 a 43 el 2017. La resta de fets delictius no han patit pràcticament variacions.

Delictes contra el patrimoni

Quant als delictes contra el patrimoni s’han produït 266 fets mes el 2017 comparativament amb el 2016 (de 7.369 fets el 2016 als 7.635 el 2017).

Hi ha un increment dels robatoris amb força interior de vehicle, de 653 fets el 2016 a 735 el 2017. També augmenten els robatoris amb força a domicili que passen de 854 el 2016 a 929 el 2017  i els robatoris amb força a empresa, de 90 el  2016 a 144 el 2017. També trobem increments de casos en el robatori amb violència i/o intimidació a domicili que passen de 3 casos el 2016 a 11 casos el 2017 i de les estafes que augmenten en 169 ( de 966 a 1.135). Pel contrari els robatori amb força a establiments ha baixat notablement passant de 111 casos al 2016 a 67 el 2017 i el mateix per les estrebades, han patit una disminució i han passat de 29 casos el 2016 a 23 en el 2017. Per últim destacar la disminució també dels robatoris i/o furt d’ús de vehicles que ha baixat un total de 52 fets, passant de 255 al 2016 a 203 el 2017. 

Delictes contra la seguretat viària 

Aquesta tipologia delictiva s’ha incrementat en 30 fets, de 286 fets el 2016 a 316 el 2017. Destaca l’augment de la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i /o drogues que augmenta de 136 fets el 2016 a 176 el 2017. 

Delictes contra la salut pública 

Quant a salut pública hi ha hagut un increment de fets, de 20 del 2016 a 25 el 2017.

COMISSARIA DE TERRASSA 

La comissaria de Terrassa va patir un total de 10.809 fets delictius l’any 2017, són 334 fets més dels que va patir zona el 2016, que van ser 10.475.

Delictes contra les persones

Aquests delictes han disminuït lleugerament d’un any a l’altre, en concret 1.179 fets el 2016 i 1.163 el 2017. Han disminuït els delictes d’agressions sexuals, en concret de 19 fets que van succeir el 2016 passen a 14 en el 2017. En canvi els abusos sexuals han augmentat, és van produir 22 fets el 2016 i 44 del 2017. Quant als homicidis, al 2016 n’hi van haver 2 i el 2017 en canvi cap, tot i que sí augmenten les temptatives d’homicidi, d’un fet el 2016 a 6 fets el 2017. Per contra, les lesions i les amenaces baixen, 396 denuncies per lesions el 2016 contra 377 el 2017 i 321 amenaces el 2016 contra 291 el 2017. Els delictes de maltractament en l’àmbit de la llar augmenten de 199 el 2016 a 206 el 2017.

Delictes contra el patrimoni

Quant als delictes contra el patrimoni s’han produït 410 fets mes el 2017 comparativament amb el 2016 (de 8.429 fets el 2016 als 8.839 el 2017).

Hi ha un increment dels furts que passen de 2.965 el 2016 a 3.112 el 2017, també augmenten les estafes, de 1.145 el 2016 a 1.279 el 2017 i els danys que passen de 1.583 a 1.668 l’any passat.  Igualment hi ha un augment dels robatoris dins de vehicle que passen de 779 fets a 925 el 2017. També hi ha un lleuger augment de les estrebades que passen de 65 fets el 2016 a 78 el 2017 i dels robatoris amb violència i intimidació al carrer que van de 186 fets el 2016 a 231 fets el 2017.

Per contra baixen els robatoris amb força a domicilis que passen de 576 el 2016 a 552 el 2017 i els robatoris amb força dins d’empreses que passen de 147 el 2016 a 61 el 2017. La resta de fets delictius no han patit pràcticament variacions. 

Delictes contra la seguretat viària

Aquesta tipologia delictiva ha disminuït en 15 fets, de 496 fets el 2016 a 481 el 2017. Destaca l’augment de negatives a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia que passen de 18 el 2016 a 28 el 2017 i la disminució dels fets de conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i /o drogues que baixa de 285 fets el 2016 a 261 el 2017. 

Delictes contra la salut pública

Quant a salut pública hi ha hagut una disminució de fets, de 60 el 2016 a 56 el 2017.

2018-04-13

Deixa un comentari

El seu email no será publicat.Camps obligatoris marcats *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies

Diari Sant Quirze

↑ Grab this Headline Animator