Divendres,21 juny, 2024
IniciA PORTADACombray (A la recerca del temps perdut) de Marcel Proust, publicat per...

Combray (A la recerca del temps perdut) de Marcel Proust, publicat per Viena Edicions

CRISTINA REDONDO/ EL RACÓ DEL LECTOR

Combray, Marcel Proust

“Combray” és el primer volum escrit per Marcel Proust, del seguit de volums que conformen la famosa obra literària “A la recerca del temps perdut”, i que Viena Edicions ha editat en català en un total de deu volums.

Viena Edicions ens presenta una reedició en català de “A la recerca del temps perdut” de les mans del traductor Josep Maria Pinto, que ha estat el responsable de traduir el conjunt de deu volums amb els que Viena Edicions fa retornar a les nostres biblioteques el clàssic de la literatura francesa.

La col·lecció inicia amb el llibre “Combray”, que és la primera part del primer volum de la col·leció escrita per M.Proust al maig del 1909. L’escriptor, Marcel Proust, amb la salut molt afeblida pel seu asma, va escriure el conjunt total d’aquesta obra literària mentre romania tancat de manera permanent en una habitació insonoritzada amb planxes de suro, dedicant-se fins a l’extenuació a la redacció total del conjunt que conforma l’obra literària mundialment coneguda i estudiada avui en dia a totes les universitats com a una gran obra de la literatura universal.

En concret, el llibre de “Combray”, esdevé una obra complicada per la seva narrativa. És una obra rica poeticament, però també plena de matisos metafórics que fan difícil la comprensió del text. L’estrofa llarga redactada per Proust, típica de la prosa proustiana, sembla ser conseqüència de l’oratòria de l’autor; no el fa apte per al lector comercial, acostumat a una frase curta i concisa, i a un text molt més senzill i ràpid d’entendre. L’obra de Proust rebosa la bellesa poètica amb la que l’autor ens descriu els paisatges, a voltes onírics, a voltes metafòrics, a voltes reals, i que donen pas al personatge, sempre de fora cap endins, com si fos el moviment d’una camera cinematogràfica que s’atura en tots els detalls abans d’arribar al personatge que ens vol apropar. Proust ens ubica primer el personatge en un espai,  no trobarem cap personatge sense la descripció prèvia del seu espai, tal com el llit d’un dormitori, o una església , fins arribar després a la descripció física del personatge i finalment endinsar-nos en l’interior del personatge, en els pensaments.

“Combray” és una narrativa de difícil lectura, que pot crear confusió en el lector no acostumat a llegir un text amb una redacció de frases extremadament llargues, sense estrofes diferenciats entre si. El llibre s’ha de llegir amb calma i atenció, i és que llegir a Proust esdevé un exercici extra per al lector no acostumat a la narrativa complicada i metafórica. A més requereix d’una gran dosi de paciència, per entendre el que Proust pretèn dir-nos després d’una estrofa tan llarga o una frase tan extremadament poética; la concentració lectora és vital, per tal de no deixar escapar els detalls i percebre la facilitat amb la que Proust enllaça un tema amb un altre, de manera tant sotil com imperceptible; i finalment, el lector de “Combray” ha de tenir constància, perquè, si no es garanteix d’un temps determinat lliure per  dedicar a llegir el llibre, millor que no es comenci a llegir. Combray és una lectura que requereix una total atenció perquè sinó s’acaba perdent el fil conductor de la història, i per tant, també ens desmotivarà en la lectura.

Combray és un poble petit de França, a on el personatge ha viscut amb la seva familia, però que a través del record, ens passeja pels seus paisatges sempre associats a espais verds i oberts, espais rurals, tot i que el llibre s’inicia des de la descripció d’una petita habitació dormitori que pertany al narrador, recordem que l’obra va ser escrita mentre Proust guardava repòs a la seva habitació, de fet tot el conjunt de “A la recerca del temps perdut” inclou matisos biogràfics de l’autor.  Pot ser perquè l’autor pretenia guardar repòs per la seva malaltia, mentre escrivia aquesta obra literaria, que trobem constantment pensament onírics en tota la narració de Combray, la redacció poètica de l’obra pot arribar a confondre al lector, sobretot en els passos de la realitat a l’onirisme, a l’imaginat per la veu narrativa, a través d’aquesta descripció dels espais metafórics, a on l’autor barreja present, passat i un futur totalment delirant i hipotètic.

Una prosa proustiana que es pot arribar a definir com una recerca de l’espai més que no pas del temps perdut, a on l’autor s’acaba resguardant en el record d’un espai familiar barrejat amb les seves fantasies, inclòs a voltes sexuals, sobretot quan fa referència a alguns dels personatges femenins de la història.

Tot i així, llegir l’edició en català del Combray de Proust, publicat per Viena Edicions, ha estat una experiència bonica, que ha representat un repte com a lectora amb el que puc dir-me introduïda “A la recerca del temps perdut”. També ha esdevingut un gaudí com a lectora, ja que la  prosa de Proust no es fàcil de trobar avui en dia, per la seva riquesa literària, plena de metàfores i imatges a voltes surrealistes.

Llegir “Combray” és un repte, en el que, com a lectors, podem descobrir si estem preparats per a continuar llegint la resta de volums de “A la recerca del temps perdut” o bé ens hem de continuar “entrenant” amb la lectura d’altre tipus d’obres literàries. Si volem superar el repte de llegir a Proust és millor que primer ens assegurem de disposar del recorregut lector inicial, de disposar d’una base lectora important, i després de disposar l’atenció i la concentració així com el temps necessari, perquè sinó, no superarem la lectura de Combray, aquest gran repte lector.

Recordem que Combray és l’inici, la introducció a la resta dels volums que conformen “A la recerca del temps perdut”, i el recomano del tot al lector apassionat per la literatura i amb experiència en la lectura dels clàssics de narrativa més poderosa, acostumat a la literatura de qualitat, per què al cap i la fi, no oblidem que estem davant d’una de les obres mestres de la literatura francesa d’inicis de segle XX, que, en una publicació i traducció molt encertada, Viena Edicions ha retornat a les nostres mans lectores.

Cristina Redondo

____________________________________

Combray, Marcel Proust

“Combray” és el primer volumen escrito por Marcel Proust, del conjunto de volumenes que conforman la famosa obra literaria “En busca del tiempo perdido”, y que Viena Edicions ha editado en catalan en un total de diez volumenes.

Viena Edicions nos presenta una reedición en catalán de “En busca del tiempo perdido” de las manos del traductor José María Pinto, que ha sido el responsable de traducir el conjunto de diez volúmenes con los que Viena Edicions devuelve a nuestras bibliotecas el clásico de la literatura francesa.

La colección inicia con el libro “Combray”, que es la primera parte del primer volumen de la colección escrita por M.Proust en mayo de 1909. El escritor, Marcel Proust, con la salud muy debilitada por su asma , escribió el conjunto total de esta obra literaria mientras permanecía encerrado de manera permanente en una habitación insonorizada con planchas de corcho, dedicándose hasta la extenuación a la redacción total del conjunto que conforma la obra literaria mundialmente conocida, y estudidada hoy en día a todas las universidades como una gran obra de la literatura universal.

En concreto, el libro de “Combray”, se convierte en una obra complicada por su narrativa. Es una obra rica poéticamente, pero también llena de matices metafóricos que hacen dificil la comprensión del texto. El parrafo largo redactado por Proust, típico de la prosa proustiana y, parece ser, consecuencia de la oratoria del autor, no lo hace apto para el lector comercial, acostumbrado a una frase corta y concisa, y a un texto mucho más sencillo y rápido de entender. La obra de Proust rebosa la belleza poética con la que el autor nos describe los paisajes, a veces oníricos, a veces metafóricos, a veces reales, y que dan paso al personaje, siempre de fuera hacia dentro, como si fuera el movimiento de una cámara cinematográfica que se detiene en todos los detalles antes de llegar al personaje que nos quiere acercar. Proust nos ubica primero el personaje en un espacio, no encontraremos ningún personaje sin la descripción previa de su espacio, tal como la cama de un dormitorio, o una iglesia, hasta llegar después a la descripción física del personaje y finalmente adentrarse en el interior del personaje, en los pensamientos.

“Combray” es una narrativa de dificil lectura, que puede crear confusión en el lector no acostumbrado a leer un texto con una redacción de frases extremadamente largas, sin parrafo diferenciados entre sí. El libro debe leerse con calma y atención, y es que leer a Proust se convierte en un ejercicio extra para el lector no acostumbrado a la narrativa complicada y metafórica. Además requiere de una gran dosis de paciencia, para entender lo que Proust pretende decirnos después de un parrafo tan largo o una frase tan extremadamente poética; la concentración lectora es vital, a fin de no dejar escapar los detalles y percibir la facilidad con la que Proust enlaza un tema con otro,  por lo sutil e imperceptible; y finalmente, el lector de “Combray” debe tener constancia, porque, si no se garantiza de un tiempo determinado libre para dedicarse a leer el libro, mejor que no se empiece a leer. Combray es una lectura que requiere una total atención porque sino se acaba perdiendo el hilo conductor de la historia, y por tanto, también nos desmotivarà en la lectura.

Combray es un pueblo pequeño de Francia, donde el personaje ha vivido con su familia, y que a través del recuerdo, nos pasea por sus paisajes siempre asociados a espacios verdes y abiertos, espacios rurales, sin embargo el libro se inicia desde la descripción de una pequeña habitación dormitorio que pertenece al narrador, recordamos que la obra fue escrita mientras Proust guardaba reposo en su habitación, de hecho todo el conjunto de “En busca del tiempo perdido” incluye matices biográficos del autor. Quizás por que el autor pretendía guardar reposo por su enfermedad, mientras escribía esta obra literaria, que encontramos constantemente pensamiento oníricos en toda la narración de Combray, la redacción poética de la obra puede llegar a confundir al lector, sobre todo en los pasos de la realidad en el onirismo, al ideado por la voz narrativa, a través de esta descripción de los espacios metafóricos, donde el autor mezcla presente, pasado y un futuro totalmente delirante y hipotético.

Una prosa proustiana que se puede llegar a definir como una búsqueda del espacio más que del tiempo perdido, donde el autor acaba resguardando en el recuerdo de un espacio familiar mezclado con sus fantasías, incluido a veces sexuales, sobre todo cuando hace referencia a algunos de los personajes femeninos de la historia.

Sin embargo, leer la edición en catalán del Combray de Proust, publicado por Viena Ediciones, ha sido una experiencia bonita, que ha representado un reto como lectora con el que puedo decirme introducida “En busca del tiempo perdido” . También se ha convertido en un disfrutó como lectora, ya que la prosa de Proust no es fácil de encontrar hoy en día, por su riqueza literaria, llena de metáforas e imágenes a veces surrealistas.

Leer “Combray” es un reto, en el que, como lectores, podemos descubrir si estamos preparados para continuar leyendo el resto de volúmenes de “En busca del tiempo perdido” o bien hay que continuar “entrenando” con la lectura de otro tipo de obras literarias. Si queremos superar el reto de leer a Proust es mejor que primero nos aseguramos de disponer del recorrido lector inicial, de disponer de una base lectora importante, y después de disponer la atención y la concentración así como el tiempo necesario, porque sino, no superaremos la lectura de “Combray”, como gran reto lector.

Recordemos que “Combray” es el inicio, la introducción al resto de los volúmenes que conforman “En busca del tiempo perdido”, y lo recomiendo del todo al lector apasionado por la literatura y experienciar en la lectura de los clásicos de narrativa más poderosa, acostumbrado en la literatura de calidad, para que al fin y al cabo, no olvidemos que estamos ante una de las obras maestras de la literatura francesa de inicios de siglo XX, que, en una publicación y traducción muy acertada, Viena Edicions ha devuelto en nuestras manos lectoras.

Cristina Redondo

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies