Dijous,30 maig, 2024
IniciA PORTADASABADELL: Un acord amb la Diputació de Barcelona, per a la gestió...

SABADELL: Un acord amb la Diputació de Barcelona, per a la gestió d’impostos, permetrà millorar el servei a la ciutadania

ECONOMIA. L’Ajuntament de Sabadell delegarà a la Diputació de Barcelona la gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’algunes taxes i impostos municipals. També es delegarà la recaptació de multes de trànsit. L’objectiu és millorar l’eficiència en la recaptació i oferir un millor servei a la ciutadania.

El Ple extraordinari de demà debatrà la aprovació de la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), un organisme que fa les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs locals. En aquests moments ja té la delegacions de 305 municipis, dels 311 que conformen la província de Barcelona, entre els quals l’Hospitalet, Badalona, Mataró o Sant Cugat.

Amb aquesta delegació, els ajuntaments compten amb una plataforma tecnològica que permet la tramitació electrònica especialitzada, amb un gran ventall de tràmits que faciliten la relació amb la ciutadania.

Sabadell té previst delegar la gestió, inspecció i recaptació de:

 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

En altres tributs es preveu la recaptació en període de voluntària i executiva de:

 • Impost sobre Béns Immobles.
 • Contribucions Especials.
 • Multes de Transit.
 • Diferents taxes.

Finalment, es delega la recaptació en període executiu (fora del termini de pagament voluntari) de:

 1. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 3. Diferents taxes, cànons i preus públics.

La delegació serà efectiva l’1 de gener del 2022 i la ciutadania no haurà de fer cap gestió addicional per fer els pagaments. Entre les millores, hi ha la possibilitat de fer el pagament en diferents entitats bancàries.

DETALL DELS IMPOSTOS DELEGATS

 1. GESTIÓ, RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA, RECAPTACIÓ EXECUTIVA I INSPECCIÓ
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (Taxa de l’1,5)
 1. RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA
 • Impost sobre béns immobles.
 • Contribucions especials.
 • Taxa pel pas de vehicles a través del domini públic i de reserves d’espai a la via pública.
 • Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en els mercats municipals.
 • Taxa per l’ocupació de parades als encants situats a terrenys d’ús públic.
 • Taxa per l’ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic.
 • Taxa per la utilització dels horts municipals.
 • Taxa pels serveis especials de vigilància d’espectacles, transports, pas de caravanes i càrregues i descàrregues especials
 • Taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests.
 • Taxa per als serveis d’inspecció sanitària, autorització sanitària i protecció de la salubritat públic.
 • Taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i educatius municipal.
 • Taxa per llicència d’autotaxis i d’altres transports col·lectiu.
 • Taxa pels serveis relacionats amb els animals de companyia
 • Quotes d’urbanització.
 • Execucions subsidiàries.
 • Sancions administratives.
 • Multes coercitives.
 • Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
 • Multes per infraccions de circulació.
 1. RECAPTACIÓ EXECUTIVA
 • Plusvàlua
 • ICIO
 • Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
 • Taxa per instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública
 • Taxa pels documents que expedeixi o en els quals intervinguin l’administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada
 • Taxa pel servei de retirada i immobilització de vehicles i objectes de la via pública i l’estada al dipòsit municipal.
 • Taxa sobre tramitació d’instruments i serveis urbanístics obligatoris.
 • Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
 • Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.
 • Taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal.
 • Taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament municipal de caràcter reglat.
 • Taxa dels museus municipals i de l’arxiu històric de Sabadell.
 • Preu Públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.
 • Preu públic sobre els serveis prestats pel laboratori municipal
 • Preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a la via pública sol·licitades pels particulars.
 • Preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció domiciliària.
 • Preu públic per la prestació dels serveis d’escola bressol municipal.
 • Cànons derivats de concessions administratives.
 • Altres ingressos de dret públic.
- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies