Dilluns,15 juliol, 2024
IniciA PORTADA"Per Nadal, la teva família és la mateixa". Psicodefensa Personal per Àlex...

“Per Nadal, la teva família és la mateixa”. Psicodefensa Personal per Àlex García

Per Nadal, la teva família és la mateixa

S’acosta ja el Nadal, data consagrada sobretot a la celebració dels vincles familiars, i per això un dels tòpics habituals en consulta en aquesta època de l’any. Davant l’atapeït calendari de menjars nadalencs, qui més o qui menys anticipa alguna trobada de compromís, conflictes i relacions complicades, absències notòries i altra problemàtica en funció de la situació familiar de cadascú. Posar tant d’èmfasi en les bondats de la institució pot resultar contraproduent si la nostra no està completa o no precisament ben avinguda.

Per a moltes persones, el Nadal resulta una època d’estrès emocional – a més del què aporta la pròpia logística del període, entre les compres i els esdeveniments – derivat no només del desajustament entre la suposada família ideal dels anuncis de televisió i la real, sinó pel continu bombardeig de bons propòsits i missatges de felicitat. Les tensions internes alimentades per aquesta exigència externa de ser feliç i compartir bons moments, unida a la probable aparició de certa nostàlgia de temps passats – una infància que ja va passar, un parent o una parella que ja no hi son -, pot resultar en quadres d’ansietat i angoixa o tristesa i depressió subclínica. No és en absolut estrany trobar-nos amb persones que directament diuen odiar aquesta època, tracten d’ignorar-la o bé de sobreviure a ella com poden, a costa de molt de patiment. Tant si el que volem és llevar-nos pressió de damunt i poder gaudir amb moderació de les festes, com passar-les el menys dolorosament possible, hi ha certes mesures que podem prendre.

Ajustar les expectatives. És difícil resistir contra l’onada de felicitat enllaunada disparada des de mitjans de comunicació, empreses i negocis diversos, confessions religioses i altres institucions amb interessos en què sortim al carrer, ens trobem els uns amb els altres, gastem sense fre i compartim moments. Compte amb deixar-se portar per aquest corrent i imaginar un Nadal “maníac” deixant la targeta de crèdit tremolant, preparant sopars a tort i a dret, obligant-nos a passar-ho genial i posant-nos objectius poc realistes i inassolibles. Pot sonar ortopèdic, però planificar les festes amb antelació i fer una anàlisi crítica prèvia sol donar bons resultats.

Limita els compromisos. Sobrecarregar l’agenda amb múltiples esdeveniments ens afegirà una pressió extra. Hi ha parents llunyans que potser portem anys sense veure o coneguts que no ens interessen en excés que no és probable que vagin a patir massa si no ens veuen la cara. El sopar de l’empresa és opcional. Si tenim una agenda àmplia de contactes, necessitarem concentrar el nostre temps disponible en aquells que ens importen més. “És imprescindible que acudeixi a aquest esdeveniment?”.

Simplifica l’organització. No és necessari que et carreguis amb la responsabilitat de muntar dos o tres sopars, o decorar profusament la casa amb tones de serrellet, boles brillants o panells lluminosos al balcó, si no vols. Posa’t un límit pressupostari, global o per persona, o potser en funció del vincle amb cadascun, per als regals. Si es poden unificar esforços amb altres membres de la família i repartir o delegar les tasques de compra, molt millor. Les celebracions que recordes amb més afecte no tenen per què ser les més sofisticades.

Dedicar-se una mica de temps. Com en qualsevol època potencialment estressant, és necessari reservar un temps per al descans. En cap lloc diu que estigui prohibit donar-se un dia festiu tombat en el sofà, veient la tele en pijama o qualsevol activitat relaxant que se’ns vingui al cap. És important poder desconnectar l’interruptor nadalenc; no és obligatori lliurar-se a una activitat frenètica. Ja que haurem d’atendre compromisos que potser no ens venen de gust en excés, cuidar-se és una necessitat. Fins i tot si tornem a la llar familiar durant aquests dies, recordar-se d’un mateix i donar-se descans és un exercici sa.

La teva família no canvia per Nadal. No ens enganyem, és altament improbable que algun dels nostres familiars hagi experimentat un canvi profund en la seva personalitat o la seva conducta. Tampoc per Nadal mutaran a una versió edulcorada, comprensiva i afable de si mateixos, encara que remarquin moltes vegades la importància de les festes. Si el meu pare és algú amb tendència a assenyalar defectes, perills o problemes, segurament el continuarà sent a la Nit de Nadal i en Any Nou. La bona notícia és que tenim un bon coneixement dels patrons i tendències de la nostra parentela pròxima i podem predir bastant bé com es desenvoluparan les trobades nadalenques. També sabem llegir els estats emocionals d’altres persones, per la qual cosa res ens impedeix preparar-nos per a la majoria de les situacions socials que es presentin.

Practicar habilitats socials. També funcionen amb la nostra família, encara que els anys de contacte freqüent ens puguin portar a pensar que no són necessàries. Si la conversa no ens interessa massa, o no ens agrada per on va, podem cedir la iniciativa i practicar l’escolta activa, desviar-la usant sàviament la pregunta – també per a retornar algunes “patates calentes” que no ens ve de gust contestar -, i vigilar la nostra regulació emocional. Podem seleccionar amb qui parlar més o menys, en funció de les nostres preferències, i alliberar-nos de la necessitat de portar el pes de la conversa. Encara que arribaran moments en què ens tocarà centrar l’atenció: hi ha qui ens preguntarà per a quan la núvia, les noces o el fill, o altres preguntes que ens poden resultar inoportunes i que en el fons són superficials o de compromís. Per descomptat, no tenim obligació de donar molts detalls si no volem, es poden despatxar amb una banalitat sense major transcendència.

Es poden sentir emocions negatives. El Nadal sol ser època de balanços, de mirar com ens ha anat fins ara, rememorar moments i celebracions passades i recordar als qui es van creuar en el nostre camí i van deixar la seva petjada. I com la vida mateixa és una barreja d’experiències emocionals diverses, pot aparèixer malenconia o tristesa. És essencial donar-se permís per a sentir-la sense culpabilitzar-nos per això, apartant l’absurda – i impossible – obligació d’estar content tot el dia. Els anuncis són estratègies comercials apuntades a tocar-nos la fibra; ningú espera que estiguis com unes castanyoles fins al 7 de gener.

Àlex García.

Psicòleg i Psicoterapeuta

Por Navidad, tu familia es la misma

Se acerca ya la Navidad, fecha consagrada sobre todo a la celebración de los vínculos familiares, y por ello uno de los tópicos habituales en consulta en esta época del año. Ante el apretado calendario de comidas navideñas, quién más o quién menos anticipa algún encuentro de compromiso, conflictos y relaciones complicadas, ausencias notorias y demás problemática en función de la situación familiar de cada cual. Poner tanto énfasis en las bondades de la institución puede resultar contraproducente si la nuestra no está completa o no precisamente bien avenida.

Para muchas personas, la Navidad resulta una época de estrés emocional – además del que aporta la propia logística del periodo, entre las compras y los eventos – derivado no solo del desajuste entre la supuesta familia ideal de los anuncios de televisión y la real, sino por el continuo bombardeo de buenos propósitos y mensajes de felicidad. Las tensiones internas alimentadas por esta exigencia externa de ser feliz y compartir buenos momentos, unida a la probable aparición de cierta nostalgia de tiempos pasados – una infancia que ya pasó, un pariente o una pareja que ya no están -, puede resultar en cuadros de ansiedad y angustia o tristeza y depresión subclínica. No es en absoluto extraño encontrarnos con personas que directamente dicen odiar esta época, tratan de ignorarla o bien de sobrevivir a ella como pueden, a costa de mucho sufrimiento. Tanto si lo que queremos es quitarnos presión de encima y poder disfrutar con moderación de las fiestas, como pasarlas lo menos dolorosamente posible, hay ciertas medidas que podemos tomar.

Ajustar las expectativas. Es difícil resistir contra la oleada de felicidad enlatada disparada desde medios de comunicación, empresas y negocios diversos, confesiones religiosas y demás instituciones con intereses en que salgamos a la calle, nos encontremos los unos con los otros, gastemos sin freno y compartamos momentos. Cuidado con dejarse llevar por esta corriente e imaginar unas Navidades “maníacas” dejando la tarjeta de crédito temblando, preparando cenas a diestro y siniestro, obligándonos a pasarlo genial y poniéndonos objetivos poco realistas e inalcanzables. Puede sonar ortopédico, pero planificar las fiestas con antelación y hacer un análisis crítico previo suele dar buenos resultados.

Limita los compromisos. Sobrecargar la agenda con múltiples eventos nos va a añadir una presión extra. Hay parientes lejanos que quizá llevamos años sin ver o conocidos que no nos interesan en exceso que no es probable que vayan a sufrir mucho si no nos ven la cara. La cena de la empresa es opcional. Si tenemos una agenda amplia de contactos, necesitaremos concentrar nuestro tiempo disponible en aquellos que nos importan más. “¿Es imprescindible que acuda a este evento?”.

Simplifica la organización. No es necesario que te cargues con la responsabilidad de montar dos o tres cenas, o decorar profusamente la casa con toneladas de espumillón, bolas brillantes o paneles luminosos en el balcón, si no quieres. Ponte un límite presupuestario, global o por persona, o quizá en función del vínculo con cada uno, para los regalos. Si se pueden unificar esfuerzos con otros miembros de la familia y repartir o delegar las tareas de compra, mucho mejor. Las celebraciones que recuerdas con más cariño no tienen por qué ser las más sofisticadas.

Dedicarse algo de tiempo. Como en cualquier época potencialmente estresante, es necesario reservar un tiempo para el descanso. En ningún sitio dice que esté prohibido darse un día festivo tumbado en el sofá, viendo la tele en pijama o cualquier actividad relajante que se nos ocurra. Es importante poder desconectar el interruptor navideño; no es obligatorio entregarse a una actividad frenética. Ya que vamos a tener que atender compromisos que quizá no nos apetezcan en exceso, cuidarse es una necesidad. Incluso si volvemos al hogar familiar durante estos días, acordarse de uno mismo y darse descanso es un ejercicio sano.

Tu familia no cambia en Navidad. No nos engañemos, es altamente improbable que alguno de nuestros familiares haya experimentado un cambio profundo en su personalidad o su conducta. Tampoco en Navidad mutarán a una versión edulcorada, comprensiva y afable de sí mismos, aunque remarquen muchas veces la importancia de las fiestas. Si mi padre es alguien con tendencia a señalar defectos, peligros o problemas, seguramente lo va a seguir siendo en Nochebuena y en Año Nuevo. La buena noticia es que tenemos un buen conocimiento de los patrones y tendencias de nuestra parentela cercana y podemos predecir bastante bien cómo se desarrollarán los encuentros navideños. También sabemos leer los estados emocionales de otras personas, por lo que nada nos impide prepararnos para la mayoría de las situaciones sociales que se presenten.

Practicar habilidades sociales. También funcionan con nuestra familia, aunque los años de contacto frecuente nos puedan llevar a pensar que no son necesarias. Si la conversación no nos interesa demasiado, o no nos gusta por dónde va, podemos ceder la iniciativa y practicar la escucha activa, desviarla usando sabiamente la pregunta – también para devolver algunas “patatas calientes” que no nos apetece contestar -, y vigilar nuestra regulación emocional. Podemos seleccionar con quién hablar más o menos, en función de nuestras preferencias, y liberarnos de la necesidad de llevar el peso de la conversación. Aunque llegarán momentos en que nos tocará centrar la atención: hay quien nos preguntará para cuándo la novia, la boda o el hijo, u otras preguntas que nos pueden resultar inoportunas y que en el fondo son superficiales o de compromiso. Por supuesto, no tenemos obligación de dar muchos detalles si no queremos, se pueden despachar con una banalidad sin mayor trascendencia.

Se pueden sentir emociones negativas. La Navidad suele ser época de balances, de mirar cómo nos ha ido hasta ahora, rememorar momentos y celebraciones pasadas y recordar a quienes se cruzaron en nuestro camino y dejaron su huella. Y como la vida misma es una mezcla de experiencias emocionales diversas, puede aparecer melancolía o tristeza. Es esencial darse permiso para sentirla sin culpabilizarnos por ello, apartando la absurda – e imposible – obligación de estar contento todo el día. Los anuncios son estrategias comerciales apuntadas a tocarnos la fibra; nadie espera que estés como unas castañuelas hasta el 7 de enero.

Alex García.

Psicólogo y Psicoterapeuta

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies