Dimecres,17 abril, 2024
IniciA PORTADASabadell fa al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès per millorar la...

Sabadell fa al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès per millorar la xarxa del transport públic a la comarca

 • Entre d’altres, l’Ajuntament demana actuacions en les línies de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

SOCIETAT.  Sabadell continua treballant en el foment i la promoció del transport públic i així queda recollit en el document d’al·legacions que es presenta al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), entre les quals hi ha propostes de millora en matèria del transport públic col·lectiu, la xarxa ferroviària i les infraestructures viàries, entre d’altres.

Les al·legacions vetllen per aconseguir l’equilibri entre el foment del transport responsable i la cura pel medi ambient, així com per exigir que les noves infraestructures viàries respectin l’entorn ambiental. En aquest sentit, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat la voluntat general del document d’al·legacions: “des de l’Ajuntament fem una clara aposta pel transport col·lectiu de viatgers, presentant múltiples propostes de millora en la xarxa ferroviària i d’autobusos. Però alhora també queda recollida la defensa per les zones d’alt valor ambiental i paisatgístic”.

Millores a la xarxa ferroviària

Les al·legacions que presenta l’Ajuntament contemplen diverses actuacions i modificacions al Pla pel que fa a les infraestructures de Renfe a la ciutat. La petició passa per una millora de la línia R4 en els següents aspectes:

 • Priorització absoluta de la construcció de l’estació a Can Llong.
 • Incloure la construcció de dos noves estacions: una al Parc Taulí i una altra a la Gran Via en l’encreuament amb la Rambla.
 • Augment de la freqüència de pas a la línia R-4 mitjançant combois semidirectes.
 • I, com ja es va anunciar el passat mes de desembre, incloure la connexió de l’R4 fins a l’aeroport del Prat, de manera que es pugui viatjar de Sabadell a l’aeroport sense haver de fer transbordaments.

També pel que fa a la infraestructura de Renfe, les al·legacions proposen la priorització de la construcció del tram entre Sabadell i Santa Perpètua de l’orbital ferroviària. Tot i que el PEMV recull la construcció del primer tram, entre Martorell i Granollers, el que es demana des de Sabadell és que quan s’abordi aquesta obra es faci primer la part que unirà la ciutat amb Santa Perpètua.

I en el cas de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una de les propostes recollides al document d’al·legacions insisteix en l’estudi de la viabilitat de la prolongació de la línia S2 fins a Castellar del Vallès, així com la continuació del projecte inicial del Túnel d’Horta ferroviari.

Garantir que la B40 tingui un nul impacte ambiental

En el terreny de les xarxes de connexió viària que inclou el Pla Específic de Mobilitat, es recull la construcció de la B40 o Ronda del Vallès. Les al·legacions de l’Ajuntament demanen que el pla sigui més explícit i concret en la definició dels punts següents:

 • Garantir que el disseny del tram urbà entre Terrassa i Sabadell sigui 100% cobert al seu pas per Sabadell. D’aquesta manera s’aconseguirà que la Ronda Vallès provoca zero emissions de gasos i soroll a la trama urbana.
 • Els enllaços amb la C58c i amb la carretera de Castellar B124 han de mantenir el criteri de mínima ocupació del territori i el mínim impacte paisatgístic.
 • Es demana també una actualització de les dades i estudis de trànsit i mobilitat que avalen la construcció d’aquesta infraestructura.

Sobre aquest tema, Farrés destaca “la necessitat de soterrar tot el tram entre Terrassa i Sabadell, garantint la integritat de les zones verdes i el corredor biològic i paisatgístic, i que tingui un nul impacte ambiental”.

Entre d’altres peticions, també es demana completar el disseny de totes les rondes de Sabadell. D’aquesta manera, es proposa la construcció de la Ronda Sud, el disseny definitiu de la Ronda Est i la millora de la carretera B140, entre Sabadell i Santa Perpètua.

En resum, l’Ajuntament reivindica que les actuacions incloses al Pla Específic de Mobilitat del Vallès tinguin un ordre de prioritat i que el document final no només es limiti a recollir el conjunt d’intervencions. L’ordre d’actuacions i la calendarització han de quedar reflectides al document final. I també es recalca la importància de tenir compromesa i garantida la part de despesa que correspon al Ministeri de Foment, de manera que el Pla no quedi com una demanda sense pressupost al darrera.

Algunes de les al·legacions presentades provenen d’entitats ciutadanes i de grups municipals que s’han adaptat i incorporat al document final. Les seves propostes han enriquit la feina feta pels serveis tècnics municipals i han completat el document d’al·legacions final, elaborant així un document de ciutat.

Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El 20 d’abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). En aquest projecte s’establia la necessitat d’elaboració d’un pla específic per assegurar l’assoliment dels objectius ambientals  de mobilitat. Ara, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès dona compliment al document d’aprovació definitiva i d’avaluació ambiental estratègica del PTMB.

El PEMV inclou una diagnosi de la situació de la mobilitat en l’àmbit del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i ha modelat diferents escenaris infraestructurals en funció del seu impacte en els modes de transport.

RESUM DE LES AL·LEGACIONS:

AMB CARÀCTER GENERAL

G.1 Es considera necessari que el pla inclogui la programació i calendarització de les actuacions i, com a mínim, un ordre de prelació de les mateixes més enllà dels escenaris base i alt plantejats.

G.2. Implicar al Ministeri de Fomento en la calendarització de les mesures del PEMV. Instar a la col·laboració del DPTOP amb el Ministeri de Fomento i els ajuntaments en la definició de la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

G.3. Es considera que cal millorar l’atenció als polígons d’activitat econòmica i la seva accessibilitat.

 1. EIX TEMÀTIC DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU FERROVIARI

1.1. Línia de ferrocarrils R4

1.1.1. Estació de Can Llong

1.1.2. Túnel de Collserola

1.1.3. Noves estacions de futur: Parc Taulí i Rambla/Gran Via

1.1.4. Implantació trens semidirectes (prèvia ampliació vies), i necessitat del Túnel de Montcada

1.1.5. Nova línia rodalies Sabadell-Terrassa-Aeroport

1.1.6. Estudi d’alternatives i viabilitat econòmica de la prolongació dels ferrocarrils de Sabadell a Castellar

1.1.7. Priorització del tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers (XIF11)

1.2. Altres actuacions de Ferrocarrils

1.2.1. Prioritat de la millora de la qualitat del servei a la capçalera de la línia S2

1.2.2. En relació a la proposta de Parks & Ride del Pla l’entorn de Sabadell Parc del Nord, es fan diverses peticions relacionades amb la seva ubicació i funcionament per a no potenciar recorreguts intermunicipals atesa la ubicació urbana de les estacions actuals.

 1. EIX TEMÀTIC DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU PER CARRETERA

2.1. Planificació conjunta dels busos urbans de, com a mínim, el continu urbà Sabadell / Barberà / Badia

2.2. BRCAT

2.2.1. Canvis en el traçat de la línia BRCAT3 Granollers – Terrassa al seu pas per Sabadell

2.2.2. Unificació de les línies BRCAT B4 i B5

2.2.3. Millora de la velocitat dels busos interurbans a la C-58 entre Sabadell i el carril Bus-VAO

2.2.4. Millorar la cadència i freqüència dels serveis de Sabadell amb l’entorn urbà, especialment per l’est (Polinyà, Sta. Perpètua de la Mogoda, Palau Solità i Plegamans, Sentmenat i Caldes de Montbui).

 1. EIX TEMÀTIC DE LA MOBILITAT EN BICICLETA I PEU

3.1. Millores en la permeabilitat de la C-58.

3.2. Prioritat de la implantació d’una via ciclista entre Sabadell i Santa Perpètua.

3.3. Implementar els aparcaments segurs (Bici Box) en l’entorn de les estacions de Sabadell, i promoure la seva gestió conjunta.

3.4. Carril Bici de connexió amb Castellar – Cal valorar com a alternativa al seu traçat la seva desvinculació del traçat de la Carretera B-124 i la possibilitat de connectar Can Deu amb el Pla de la Bruguera.

3.5. Millorar els accessos a peu i en bici a totes les parades de bus interurbà (en carreteres i camins)

3.6. Priorització de totes les connexions intermunicipals en bicicleta per part del pla. Es sol·licita incloure en el pla la connexió de Sant Pau de Riu-sec amb el polígon de Can Canals a Sant Quirze per sota la C-58, i destacar la importància i prioritzar les connexions de Sabadell, Barberà i Badia amb la UAB.

 1. EIX TEMÀTIC DE LA XARXA VIÀRIA

4.1. Prioritzar la via Interpolar – Ronda Sud de Sabadell per millorar el trànsit a l’interior del municipi

4.1.1. Mesures a curt –termini per millorar la fluïdesa de la carretera B-140

4.1.1.1.Noves rotondes per millorar la connectivitat i la seguretat viària dels polígons de la B-140

4.1.1.2.Millora del nus de la B-140 i la B-142

4.1.1.3.Millora del nus de la AP-7 i la B-140

4.1.1.4.Carril bus i millora de les parades a l’eix de la B-140

4.1.2. Connexió Sant Pau – N-150 per a reduir el trànsit de la N-150

4.2. Millorar el nus de la C-58 a l’Avinguda d’Arraona per millorar la seva funcionalitat

4.3. Supeditar/coordinar les configuracions de les millores de la B-124 (Ctra. De Castellar) a la definició de la configuració de la Ronda Nord de Sabadell.

4.4. Abordar en el PEMV la compleció del sistema de Rondes de Sabadell amb la inclusió de la Ronda Est (XIVS17) en l’escenari alt del pla, i contemplant el seu estudi d’alteratives (de traçat i configuració general) i la seva programació en l’escenari alt del PEMV.

4.5. Millorar la informació facilitada de les simulacions de trànsit en relació a la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa i la B-124

4.6. Estudiar les possibilitats de transformació de la N-150 i la seva pacificació més enllà de l’àmbit Sabadell –Terrassa, i considerant tot el seu traçat pel municipi fins a travessar l’AP-7

4.7. Estudiar una nova configuració del nus C-58 a Plaça del Mil·lenari que incorpori l’obertura del Carrer de Sant Ferran.

4.8. Recuperar les millores i variants de la C-155 (XIVS06) entre Sabadell i Polinyà

 1. EIX TEMÀTIC DE MERCADERIES

5.1. (Relacionat amb al·legació 6.3.) Implementació de la mateixa aplicació de mòbil per a gestionar les places de DUM en tots els municipis del Vallès, de manera que es substitueixi el disc horari.

5.2. Redacció d’un nou estudi de potencialitats per a la implantació de noves estacions de mercaderies en la xarxa ferroviària.

 1. EIX TEMÀTIC DE LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT

6.1. Millorar el sistema tarifari considerant 1 zona única el continu Sabadell-Barberà-Badia i Castellar, Polinyà, Palau Solità, Santa Perpètua i Sentmenat.

6.2. Millorar el sistema tarifari considerant 1 zona única els viatges Sabadell-Terrassa

6.3. Afegir al PEMV un estudi/proposta detallat de mesures comunes d’aparcament i càrrega i descàrrega, relacionat també amb les ZUAP, i a on s’aprofundeixi en les possibilitats d’unificació de normatives i gestions. En aquest sentit, es recorda la necessitat d’aquestes mesures per incrementar assolir el repartiment modal previst a les simulacions.

6.4. Creació d’una Junta de seguiment de l’execució del pla, amb participació dels ajuntament, entitats del territori i altres administracions implicades.

6.5. l’estudi i adopció d’un sistema de nomenclatura unificat que permeti entendre el conjunt de línies de bus i tren com a part d’una xarxa.

6.6. Creació de material informatiu unificat i específic del Vallès pensat en servir l’elevada mobilitat interna d’aquest àmbit.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies