Dissabte,20 abril, 2024
IniciA PORTADA"El difícil camí de la renúncia". Psicodefensa Personal per Àlex García

“El difícil camí de la renúncia”. Psicodefensa Personal per Àlex García

El difícil camí de la renúncia

En moltes ocasions, en el transcurs de la teràpia que té a veure amb algun problema de relació, la persona sol preguntar-se si té dependència emocional, quan en la majoria dels casos el que hi ha és una dificultat enorme per a considerar la renúncia a una situació clarament insatisfactòria. Encara que es tracti del cas més habitual, no és l’únic àmbit on apareix aquesta incapacitat de renúncia: treballs explotadors, amics o coneguts que suportem per compromís, estudis que ens avorreixen mortalment, hàbits clarament insans i fins i tot emmagatzemar tota classe d’andròmines que ja no serveixen per a res són algunes de les situacions més corrents.

El que sol passar aquí, més que algun tipus de trastorn per dependència, que té unes característiques bastant diferents – bàsicament, la persona que ho pateix se sotmet al criteri d’una altra, que s’ocupa d’ella i es fa càrrec de les seves responsabilitats – és una valoració defectuosa de la situació en la qual ens trobem i dels possibles beneficis o pèrdues de les opcions de canvi que tenim. Aquesta valoració estarà molt influïda pels nostres propis biaixos o creences distorsionades i tenyida de malestar emocional, en concret de por i tristesa.

Renunciar a un treball que odiem o en el qual estem patint molt, sol costar més del que es podria creure en principi; en valorar les nostres possibilitats, és molt possible que infravalorem les nostres habilitats per a trobar un nou més interessant – no em veig, està molt difícil, sóc molt gran, i un llarg etcètera -, que ressaltem en excés el valor d’un salari mensual, com si en una altra empresa no ens anessin a pagar, i tota una sèrie de racionalitzacions que serveixen per a camuflar la por que sentim davant una decisió que tindrà importants implicacions futures.

I és que un possible futur millor juga en desavantatge, ja que a l’hora de valorar un canvi coneixem perfectament què és el que deixem enrere, però no tenim ni idea del que trobarem més endavant. Deixar una relació, un treball, uns estudis o una ciutat és una espècie de salt al buit en el qual sabem que ens tanquem opcions conegudes, però no podem estimar amb claredat quantes i de quin valor se’ns obren. En poques paraules, per a tenir la possibilitat de millorar hem de fer la renúncia primer. Aquí sol aparèixer el famós biaix de negativitat, que, encara que cuida de la nostra supervivència, en moltes ocasions ens bloqueja i resulta perjudicial: quan intentem endevinar què passarà si deixem a aquest nuvi que tant ens fa patir, pot ser que arribem a un escenari on envellim sola i abandonada per tots. En definitiva, li donem més valor a la pèrdua que al guany (Kahneman i Tversky, 1979)

Totes aquestes són, a grans trets, les dificultats habituals que es troben en una presa de decisions. Apostar per un camí implica renunciar a les altres opcions que remenàvem, acomiadar-nos d’elles i tancar aquestes vies. Fins i tot decisions que en el seu moment tenien clars efectes beneficiosos, amb el pas del temps i els canvis vitals poden requerir noves decisions que impliquin desprendre’s de persones o situacions passades. Aquí la nostra capacitat per a aferrar-nos a alguna cosa que tenim pot veure’s interferida per la irrupció en el present d’escenaris del passat.

Igual que un nen al qual li costa desfer-se d’una joguina vella a pesar que fa anys que no la fa servir, tendim a sobrevalorar allò que un dia va ser, com si desprendre’ns d’alguna cosa que no ens resulta ja de cap utilitat impliqués la renúncia al que ja hem viscut. Els nostres records, les nostres vivències emocionals estan associades a aquesta persona, objecte o lloc i sembla que ens costa moure-les d’aquí. Com si en renunciar tot allò es perdés, desaparegués o no tingués ja valor. En moltes ocasions hem escoltat a algú raonar en aquest sentit, presentant com una inversió de futur el que en realitat és una experiència ja viscuda. Com els jugadors de pòquer que van perdent i decideixen no retirar-se per si apareix un cop de sort que compensi el que ja porten jugat. Això se sol cridar en economia l’efecte del cost enfonsat (sunk cost): una inversió antiga no hauria d’influir en les opcions actuals que maneig, sinó solament considerar si milloro o no respecte a la situació actual (Arkes i Aiton, 1999).

No obstant això, deixar moltes opcions obertes i no realitzar l’exercici de renunciar a elles presenta un altre problema addicional: el d’haver de repartir recursos entre totes. Qualsevol que hagi provat una aplicació de contactes i mantingui tres o quatre cites simultànies pot comprovar els efectes. Conservar massa ens condueix al desgast, a la insatisfacció i al malestar psicològic.

Al llarg de la història de la humanitat, diversos corrents filosòfics ja es van ocupar del problema de la renúncia o de deixar marxar, que en definitiva no és més que una faceta de les nostres dificultats per a deixar passar qualsevol petita necessitat immediata, i que, segons els budistes o els estoics, estan en la base de la nostra infelicitat. Ens resistim a renunciar a alguna cosa perquè encara creiem que satisfà una necessitat, encara que sigui una fantasia, pertanyi a una època passada de la nostra vida, o ens provoqui insatisfacció en contrapartida.

Aprendre a renunciar implica acceptar la pèrdua com a part de l’experiència humana, i saber seleccionar de què volem desprendre’ns. Podem preguntar-nos honestament què ens agradaria deixar enrere, o quines portes tancaríem. De fet, l’experiència en teràpia apunta al fet que la immensa majoria de les persones ja ho sap d’alguna manera. La por a ser incapaces de complir els nostres desitjos i cobrir les nostres necessitats ens bloqueja, ens ancora a solucions antigues i oculta el problema subjacent: una inseguretat bàsica en nosaltres mateixos.

Àlex García

Psicòleg i Psicoterapeuta.


El difícil camino de la renuncia

En muchas ocasiones, en el transcurso de la terapia que tiene que ver con algún problema de relación, la persona suele preguntarse si tiene dependencia emocional, cuando en la mayoría de los casos lo que hay es una dificultad enorme para considerar la renuncia a una situación claramente insatisfactoria. Aunque se trate del caso más habitual, no es el único ámbito donde aparece esta incapacidad de renuncia: trabajos explotadores, amigos o conocidos que soportamos por compromiso, estudios que nos aburren mortalmente, hábitos claramente insanos e incluso almacenar toda clase de trastos que ya no sirven para nada son algunas de las situaciones más corrientes.

Lo que suele ocurrir aquí, más que algún tipo de trastorno por dependencia, que tiene unas características bastante diferentes – básicamente, la persona que lo padece se somete al criterio de otro, que se ocupa de ella y se hace cargo de sus responsabilidades – es una valoración defectuosa de la situación en la que nos encontramos y de los posibles beneficios o pérdidas de las opciones de cambio que tenemos. Esta valoración estará muy influida por nuestros propios sesgos o creencias distorsionadas y teñida de malestar emocional, en concreto de miedo y tristeza.

Renunciar a un trabajo que odiamos o en el que estamos sufriendo mucho, suele costar más de lo que se podría creer en principio; al valorar nuestras posibilidades, es muy posible que infravaloremos nuestras habilidades para encontrar uno nuevo más interesante – no me veo, está muy difícil, soy muy mayor, y un largo etcétera -, que resaltemos en exceso el valor de un salario mensual, como si en otra empresa no nos fueran a pagar, y toda una serie de racionalizaciones que sirven para camuflar el miedo que sentimos ante una decisión que tendrá importantes implicaciones futuras.

Y es que un posible futuro mejor juega en desventaja, puesto que a la hora de valorar un cambio conocemos perfectamente qué es lo que dejamos atrás, pero no tenemos ni idea de lo que encontraremos más adelante. Dejar una relación, un trabajo, unos estudios o una ciudad es una especie de salto al vacío en el que sabemos que nos cerramos opciones conocidas, pero no podemos estimar con claridad cuántas y de qué valor se nos abren. En pocas palabras, para tener la posibilidad de mejorar debemos hacer la renuncia primero. Aquí suele aparecer el famoso sesgo de negatividad, que, aunque cuida de nuestra supervivencia, en muchas ocasiones nos bloquea y resulta perjudicial: cuando intentemos adivinar qué ocurrirá si dejamos a ese novio que tanto nos hace sufrir, puede que lleguemos a un escenario donde envejecemos sola y abandonada por todos. En definitiva, le damos más valor a la pérdida que a la ganancia (Kahneman y Tversky, 1979)

Todas estas son, a grandes rasgos, las dificultades habituales que se encuentran en una toma de decisiones. Apostar por un camino implica renunciar a las demás opciones que barajábamos, despedirnos de ellas y cerrar esas vías. Incluso decisiones que en su momento tenían claros efectos beneficiosos, con el paso del tiempo y los cambios vitales pueden requerir nuevas decisiones que impliquen desprenderse de personas o situaciones pasadas. Aquí nuestra capacidad para aferrarnos a algo que tenemos puede verse interferida por la irrupción en el presente de escenarios del pasado.

Igual que un niño al que le cuesta deshacerse de un juguete viejo a pesar de que hace años que no lo usa, tendemos a sobrevalorar aquello que un día fue, como si desprendernos de algo que no nos resulta ya de ninguna utilidad implicara la renuncia a lo que ya hemos vivido. Nuestros recuerdos, nuestras vivencias emocionales están asociadas a esa persona, objeto o lugar y parece que nos cuesta moverlas de ahí. Como si al renunciar todo aquello se perdiese, desapareciera o no tuviera ya valor. En muchas ocasiones hemos escuchado a alguien razonar en ese sentido, presentando como una inversión de futuro lo que en realidad es una experiencia ya vivida. Como los jugadores de póker que van perdiendo y deciden no retirarse por si aparece un golpe de suerte que compense lo que ya llevan jugado. Esto se suele llamar en economía el efecto del costo hundido (sunk cost): una inversión antigua no debería influir en las opciones actuales que manejo, sino solamente considerar si mejoro o no respecto la situación actual (Arkes y Aiton, 1999).

Sin embargo, dejar muchas opciones abiertas y no realizar el ejercicio de renunciar a ellas presenta otro problema adicional: el de tener que repartir recursos entre todas. Cualquiera que haya probado una aplicación de contactos y mantenga tres o cuatro citas simultáneas puede comprobar los efectos. Conservar demasiado nos conduce al desgaste, a la insatisfacción y al malestar psicológico.

A lo largo de la historia de la humanidad, diversas corrientes filosóficas ya se ocuparon del problema de la renuncia o del dejar marchar, que en definitiva no es más que una faceta de nuestras dificultades para dejar pasar cualquier pequeña necesidad inmediata, y que, según los budistas o los estoicos, están en la base de nuestra infelicidad. Nos resistimos a renunciar a algo porque aún creemos que satisface una necesidad, aunque sea una fantasía, pertenezca a una época pasada de nuestra vida, o nos provoque insatisfacción en contrapartida.

Aprender a renunciar implica aceptar la pérdida como parte de la experiencia humana, y saber seleccionar de qué queremos desprendernos. Podemos preguntarnos honestamente qué nos gustaría dejar atrás, o qué puertas cerraríamos. De hecho, la experiencia en terapia apunta a que la inmensa mayoría de las personas ya lo sabe de algún modo. El miedo a ser incapaces de cumplir nuestros deseos y cubrir nuestras necesidades nos bloquea, nos ancla a soluciones antiguas y oculta el problema subyacente: una inseguridad básica en nosotros mismos.

Àlex García

Psicólogo y Psicoterapeuta.

- PUBLICITAT -
anun2
anun22
previous arrow
next arrow

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- PUBLICITAT -
renting
renting2
- PUBLICITAT -spot_img
ARTICLES RELACIONATS

El més llegit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más Info

ACEPTAR
Aviso de cookies